En hundlatrin för park kan motverka nedskräpning

Hundbajs som inte plockas upp utan istället tillåts ligga kvar på marken är ett problem på flera olika sätt. Till exempel riskerar det att fastna under dina skor vilket får skornas sulor att bli kletiga och lukta illa. Men detta är faktiskt inte det enda problemet med att inte plocka upp hundbajset. Läs vidare så berättar vi varför ni bör införskaffa en hundlatrin för park och därmed uppmuntra parkens besökare att plocka upp bajset!

Därför är en hundlatrin för park viktig för att få hundägare att plocka upp

Som redan har nämnts finns det flera problem med hundbajs som inte plockas upp. Till att börja med är det en ren olägenhet för parkens besökare i allmänhet och i synnerhet dem som har oturen att trampa i det. Faktum är dock att problemets omfattning är betydligt större och bredare än så. Till exempel innefattar problemen även att:

  • Parkens besökare trampar i hundbajset. Det är otrevligt för parkens besökare att behöva trampa i hundbajs när de rör sig i parken. Det är dock lätt att stävja detta problem åtminstone i hög utsträckning. Allt ni behöver göra är att placera ut en hundlatrin för park på lämpligt ställe i parken. Genom att göra detta uppmuntrar ni hundägare att plocka upp efter sina hundar.
  • Hundbajset kan förorena bäckar, floder och sjöar. Visste du att hundbajs innehåller fosfor och kväve? Så ligger det i alla fall till och dessa bägge ämnen kan bidra till att förorena vattendrag genom att tömma dessa på syre. Därmed får fiskar och andra vattenlevande djur svårt att överleva i sin naturliga miljö. Dessutom frodas gärna skadliga alger av hundbajset och växer sig till ett allt större problem.
  • Det innehåller skadliga parasiter, virus och bakterier. Även bakterier, virus och parasiter som orsakar sjukdomar hos oss människor finns i hundbajset. Till exempel kan det finnas salmonellabakterier och ringmask i bajset. Dessa är ett problem för såväl oss människor som för djurlivet i parken. Därför är det viktigt att försöka stävja nedskräpningen med hundbajs genom att montera en hundlatrin för park i parken och uppmana hundägarna att plocka upp.