Tjänster för golvslipning i Båstad

Uffes Golvservice är ett företag från Helsingborg som erbjuder golvslipning i Båstad. Även om de förvisso har sitt säte i Helsingborg, tar de sig an arbeten inom ett par mils radie från staden.

Då bör du boka golvslipning i Båstad

Det finns ett antal punkter som Uffes Golvservice menar tyder på att du bör boka golvslipning i Båstad med omnejd, som det skrivs på hemsidan. Dessa är:

  • Repor samt gropar och små hål i golven. Håligheter och repor kan orsakas av en rad olika saker – till exempel husdjur med vassa klor, högklackade skor eller möbler. De rekommenderar att skaffa möbeltassar, hålla djurens klor korta och inte gå med skor inomhus.
  • Fuktskador. Golv i trä är särskilt känsliga för förändringar i fukt och temperatur. Är det fuktigt inomhus under en längre tid kan golvbrädorna kupa sig. Är det för torrt, så kan istället glipor uppstå mellan golvbrädorna. Normalt är att det är fuktigare större delar av året på sydligare breddgrader, jämfört med norra. I teorin skulle det kunna leda till att golvslipning behövs oftare i Båstad och övriga södra Sverige, jämfört med Norrland. I praktiken är det dock knappast något som märks.
  • Missfärgning och synligt slitage. Enligt Uffes Golvservice är det här den vanligaste anledning till att kunder beställer golvslipning. Med tiden blir golv generellt mörkare, blekare eller missfärgat på andra sätt.
  • Beläggningar med smuts. Trots goda städvanor är det ofrånkomligt att smutsbeläggningar i någon mån uppstår efter tid. I kombination med exempelvis temperaturförändringar kan det leda till än mer slitage. Bästa sättet att minimera risken för det här är att sopa och dammsuga ordentligt.

Svårt att bedöma sina egna golv

De tar också upp att det kan vara svårt att faktiskt se när golvet är i behov av en upprustning, eftersom man ser dem varje dag. De menar också att det är bra att ta ett steg tillbaka och objektivt försöka bedöma golvens skick – finns det några tecken på sakerna som nämns i punkterna ovan, kan det vara dags att ringa efter golvslipning.

Uffes Golvservice skriver på sin hemsida att man inte bör vänta på att skadorna blir värre – utan slipa golven direkt när man ser dessa tecken.

Expert på golvslipning ger råd på vägen

Vad är viktigast att tänka på när golvet ska slipas? Ett företag som är expert på golvslipning ger några råd på vägen.

Byt inte – slipa!

Allt för många ser sitt slitna golv och utgår ifrån att det behöver bytas. Men i väldigt många fall räcker det med renovering och slipning. De stora revorna i parketten kan slipas bort och eventuella sprickor kan lagas. Framförallt gäller detta i äldre hus där golvet är en sådan tydliga karaktärsdanande detaljs.

Anlita en expert på golvslipning!

Slipa golvet själv eller anlita en expert på golvslipning? Det beror på flera faktorer:

  • Hur bra behöver det bli?

Som privatperson är ett alternativ att hyra en slipmaskin och utföra arbetet själv. Fördelen är att priset blir lägre. Nackdelen är att resultatet kan bli betydligt sämre…

Frågan är hur bra det behöver bli. Är det ett golv som få kommer att se kanske inte en expert på golvslipning behöver anlitas – men behövs då ens slipning?

  • Hur fort behöver det gå?

Att slipa golvet själv tar sin tid. Det handlar både om förberedelse, hyra av maskiner och tiden det tar att slipa. För en ovan tar det betydligt längre tid än för en expert. Är det värt att lägga hela helgen på ett arbete som hantverkare kan utföra medan ni är och jobbar en vardag?

  • Vad får det kosta?

För många privatpersoner är kostnaden den avgörande frågan. Här måste man komma ihåg att slipning av golv innefattas av ROT. Det betyder att avdrag får ske eftersom detta klassas som förbättrande åtgärder på bostaden.

Snåla inte med ytbehandlingen

Vilken ytbehandling som bör väljas beror både på materialet (träslag) samt var golvet är beläget. Det krävs exempelvis betydligt mer skydd på ett golv i en entré än i ett sovrum eller på ett kontor. För en lekman är det däremot svårt att avgöra på egen hand vad för slags behandling som bör användas. Det är därmed en fråga som bör ställas till en expert på golvslipning varpå de kan ge råd på vägen.

Om sedan ytbehandlingen sker själv eller hantverkare anlitas beror på önskad kvalité och pris. En del hantverkare erbjuder däremot inte slipning om de inte även får göra ytbehandlingen. Detta eftersom golvet annars lätt utsätts för skador varpå kunden kan rikta sitt missnöje mot det företag som utförde arbetet.