Så kan takbehandling genomföras

Takbehandling innebär att ett tak rengörs från mossa, andra växter och smuts men även att det behandlas så att risken för återkomst av dessa problem ska minimeras. Det kan exempelvis ske på följande sätt:

Takbehandling – Från tvätt till målning

 • Tvätt och rengöring
  Det första steget är att rengöra taket ordentligt. Det innebär att inte enbart mossa och växter tas bort utan även att porer från mossan verkligen försvinner från taket. Vanligtvis använder hantverkarna högtrycksmaskiner som är specialanpassade för detta ändamål. Det finns företag som använder kemikalier men många klarar arbetet med enbart högtryckstvätt med kallt vatten.
 • Kontroll och reparation
  När nu taket är rengjort blir det lättare att se vilka eventuella behov det finns kring reparation. Kanske behöver bara någon enstaka takpanna bytas ut – eller så krävs att vindskivor, stuprännor m.m. renoveras.
 • Grundmålning
  När rengöring och renovering nu är genomförd kan takbehandling ske för att ”försegla taket”. När grundmålning genomförs kommer målarfärgen sprayas på taket och därmed tränga in i även mycket små skrymslen. Det är detta som gör att växter har betydligt mindre möjlighet att börja gro. Vid takbehandling är grundmålning det viktigaste för att skapa förutsättningar för att taket ska hållas rent framöver.
 • Vaxbehandling
  Ytbehandling, även kallad vaxbehandling, är sista steget vid takbehandling. Nu blandas färg och vax för att skapa ett extra skydd med en slitstark, fräsch och hållbar färg.

(Behandling av taket kan även ske på andra sätt. Det finns flera arbetsmetoder som företagen i Sverige använder. Vilken metod som är bäst beror framförallt på material på taket samt vilket behov som finns gällande rengöring och behandling)

Minska risk för framtida takbehandling

För att hålla taket rent och fint – samt minska behovet av framtida takbehandling kan:

 • Träd placeras längre från taket
  Om grenar och löv faller direkt ner på taket kommer rengöring behöva göras betydligt oftare.
 • Rengöring regelbundet
  Det krävs inte någon grundlig rengöring utan bara att taket borstas av eller spolas av för att inte smutsen på lång sikt ska fastna.
 • Inspektera regelbundet
  En årlig inspektion av allt från takpannor till stuprör och hängrännor bör ske. Att vattnet verkligen rinner bort från taket, via stuprör är viktig för att varken tak, väggar eller grund ska påverkas negativt. Vid osäkerhet kan en hantverkare anlitas som granskar hela byggnationen.

Därför är kamerabevakning effektivt

När företagslarm beställs från ett larmbolag ingår nästan allt övervakningskameror som kan användas inomhus eller utomhus. Med kamerabevakning ökar nämligen säkerheten effektivt – både för de anställda och företagets egendom.

Kamerabevakning utomhus – Minskar risken

Med kameror monterade utomhus minskar risken för både skadegörelse, sabotage och inbrott. Det handlar delvis om att de personer som tar sig in på området blir filmade och därmed lättare kan identifieras. Men även andra orsaker finns till den ökade säkerheten.

 • Kameror och skyltar påvisar bevakning
  Företag som har kamerabevakning monterar generellt upp skyltar på väggar, stängsel och grindar att bevakning finns. Det kan därmed avskräcka personer som vid spontana tillfällen tänker ta sig in på området.
 • Rörelsesensorer kan aktivera larmet
  Skulle någon ändå ta sig in kan rörelsedetektorer aktivera larmet. Ett larm som innebär att de som har ansvar för larmet kan se vad som händer i den tillhörande appen. Via appen går det även att prata med inkräktarna via högtalarsystemet som finns inbyggt i de mer avancerade bevakningssystemet. Dessutom kan videomaterialet bli tillgängligt för larmoperatörerna. På detta sätt kan därmed ett inbrott upptäckas – innan det helt har genomförts.

Kamerabevakning inomhus – Rätt åtgärd

De flesta företag har däremot enbart kamerabevakning inomhus. Kameror som bevakar allt från korridorer och entréer till öppna ytor. Vid inbrott, eller om en anställd trycker på överfallslarmet, kommer larmet aktiveras och videomaterialet direkt visas upp för larmoperatörerna. De agerar direkt efter vad de ser. Är det brand kan väktare och brandkår skickas till platsen, är det överfall är det istället polis och väktare.

Att ha kamerabevakning inomhus innebär därmed att rätt åtgärd kan sättas in snabbt så fort som larmet aktiveras – oavsett orsak.

Kopplat till app dygnet runt

Det är väldigt vanligt att företagslarm och hemlarm har en app som kan användas för att nå flera funktioner inom larmet. Det kan vara att larmet kan slås på / slås av eller tillfälliga koder skapas. Dessutom är det möjligt att direkt se vad de olika kamerorna i hemmet/lokalen filmar oavsett om larm har skett eller inte.

De som har tillgång till larmet kan därmed, när som helst, gå in i appen och se vad deras kamerabevakning filmar. Via samma app är det nämligen möjligt att växla mellan de olika kamerorna som är sammankopplade.