Husentreprenad

Ska ett helt nytt hus byggas upp eller är det bara badrummet som behöver renoveras? Oavsett anlitas generellt hantverkare för arbetet.

Totalentreprenad

När en större renovering ska genomföras är det vanligaste att privatpersoner söker upp företag som erbjuder totalentreprenad. Det finns flera fördelar med denna lösning. Framförallt ingår alla byggtjänster som behövs för att utföra projektet. Man behöver därmed inte själv söka upp snickare, elektriker, plattsättare osv när exempelvis en badrumsrenovering ska genomföras. Företag som har totalentreprenad ser till att ta hand om hela projekt från planering till utförande. Det är detta företag som fakturerar, står för garantin och har kontakt med kunden. Däremot kan det finnas underleverantörer som de anlitar. Men för kunden sker allt kontakt med kontaktpersonen på företaget som har ansvaret.

ROT

De flesta byggtjänster ger möjlighet till ROT-avdrag. Det krävs däremot att byggnation eller renovering sker på den bostad man äger. Avdraget är 30 % på arbetskostnaden och maximalt upp till 50 000 kr per person och år. Är det flera vuxna personer skrivna på samma adress kan bägge dra ROT-avdrag på samma projekt. För ett sambopar eller två personer som är gifta går det alltså att göra avdrag på upp till 100 000 kr per år för byggtjänster och hantverksuppdrag.

Att anlita hantverkare

Oavsett vilken hantverkare som ska anlitas är det alltid viktigt att ha en tydlig arbetsbeskrivning och skriftligt avtal. Detta är en den yrkesgrupp som får allra flest anmälningar emot sig mot Allmänna Reklamationsnämnden. Inte för att hantverkare generellt utför ett dåligt jobb utan främst för att beställaren inte varit tydlig nog med arbetsbeskrivningen eller otydliga avtal. Ska företag anlitas för byggtjänster rekommenderas att hantverksguiden laddas hem från Konsumentverkets hemsida. Det är ett formulär som hjälper privatpersoner att skapa tydliga avtal och minimera missförstånden med hantverkare.

Tillstånd och Bygglov

Innan en nybyggnation, eller tillbyggnation, påbörjas bör man alltid kontrollera om bygglov eller andra tillstånd behöver ordnas. Information kring bygglov hittas generellt på kommunens hemsida och det är även kommunen som kan svara på frågor kring bygglov och bygganmälan. Kom ihåg att även om det inte krävs bygglov så kan det behövas grannintyg. Så länge som en byggnad (även mindre byggnad) ska ställas mindre än 4,5 meter från tomtgränsen behöver ett grannintyg ordnas. Därmed intygar grannen att byggnationen får ställas där. Finns inte intyg kan grannen klaga på byggnationen vilket i längden kan innebära att kommunen kan kräva att den ska rivas.