Välj fastighetsboxar med högsta säkerhetsklass

En fastighetsbox är idag mer eller mindre en nödvändighet att ha i flerfamiljshus. Boxar av detta slag har många fördelar gentemot brevinkast och andra lösningar. Därför blir de allt vanligare och kan ofta hittas i anslutning till entrén i fastigheter med flertalet lägenheter. Men varför ska man som fastighetsägare införskaffa fastighetsboxar med högsta säkerhetsklass? Räcker det inte med att investera i vilken box som helst?

Som du säkert förstår av rubriken till denna artikel har vi en tydlig åsikt i denna fråga. Den åsikten är att du bör välja en box med högre säkerhetsklass när du gör en sådan här investering. För varför skulle du välja ett sämre alternativ när det finns bättre sådana att tillgå? Men om du ändå känner dig osäker bör du läsa vidare och låta dig övertygas av vår linje i frågan!

Därför bör du investera i fastighetsboxar med högsta säkerhetsklass

När du som fastighetsägare ska investera i sådana här boxar vill du såklart välja fastighetsboxar med högsta säkerhetsklass. Detta då de är godkända för att användas utomhus och anses vara lämpliga för detta. Vad det innebär i praktiken är bland annat att de har ett lager av rostskydd som är extra tjockt. Dessutom är de skyddade mot nederbörd av olika slag. De ska även kunna stå emot inbrottsförsök på ett bättre sätt.

Fördelarna med säkrare boxar

I takt med att det blir allt vanligare med centralt placerade boxar för postutdelning dyker allt fler modeller upp på marknaden. Men fastighetsboxar med högsta säkerhetsklass är alltid att föredra framför andra boxar. Anledningarna till dessa är flera, bland annat dessa:

 • De är säkrare och tryggare. Du behöver inte känna dig bekymrad över postutdelningen när du placerar säkra och trygga boxar i ditt flerfamiljshus. Dessa är nämligen beprövade och har en design som gör att de är säkrare än andra varianter. De klarar bland annat av att stå emot vädrets makter bättre och är dessutom mer inbrottssäkra.
 • Du bör inte låta vädret påverka boxarnas integritet. Har du tänkt ställa dina nya fastighetsboxar utomhus, utanför ett flerfamiljshus? Då bör du inte låta vädrets makter påverka deras integritet. Genom att välja postboxar med en högre säkerhetsklass kan du göra dem mer väderbeständiga.

Så kan takbehandling genomföras

Takbehandling innebär att ett tak rengörs från mossa, andra växter och smuts men även att det behandlas så att risken för återkomst av dessa problem ska minimeras. Det kan exempelvis ske på följande sätt:

Takbehandling – Från tvätt till målning

 • Tvätt och rengöring
  Det första steget är att rengöra taket ordentligt. Det innebär att inte enbart mossa och växter tas bort utan även att porer från mossan verkligen försvinner från taket. Vanligtvis använder hantverkarna högtrycksmaskiner som är specialanpassade för detta ändamål. Det finns företag som använder kemikalier men många klarar arbetet med enbart högtryckstvätt med kallt vatten.
 • Kontroll och reparation
  När nu taket är rengjort blir det lättare att se vilka eventuella behov det finns kring reparation. Kanske behöver bara någon enstaka takpanna bytas ut – eller så krävs att vindskivor, stuprännor m.m. renoveras.
 • Grundmålning
  När rengöring och renovering nu är genomförd kan takbehandling ske för att ”försegla taket”. När grundmålning genomförs kommer målarfärgen sprayas på taket och därmed tränga in i även mycket små skrymslen. Det är detta som gör att växter har betydligt mindre möjlighet att börja gro. Vid takbehandling är grundmålning det viktigaste för att skapa förutsättningar för att taket ska hållas rent framöver.
 • Vaxbehandling
  Ytbehandling, även kallad vaxbehandling, är sista steget vid takbehandling. Nu blandas färg och vax för att skapa ett extra skydd med en slitstark, fräsch och hållbar färg.

(Behandling av taket kan även ske på andra sätt. Det finns flera arbetsmetoder som företagen i Sverige använder. Vilken metod som är bäst beror framförallt på material på taket samt vilket behov som finns gällande rengöring och behandling)

Minska risk för framtida takbehandling

För att hålla taket rent och fint – samt minska behovet av framtida takbehandling kan:

 • Träd placeras längre från taket
  Om grenar och löv faller direkt ner på taket kommer rengöring behöva göras betydligt oftare.
 • Rengöring regelbundet
  Det krävs inte någon grundlig rengöring utan bara att taket borstas av eller spolas av för att inte smutsen på lång sikt ska fastna.
 • Inspektera regelbundet
  En årlig inspektion av allt från takpannor till stuprör och hängrännor bör ske. Att vattnet verkligen rinner bort från taket, via stuprör är viktig för att varken tak, väggar eller grund ska påverkas negativt. Vid osäkerhet kan en hantverkare anlitas som granskar hela byggnationen.

Därför är kamerabevakning effektivt

När företagslarm beställs från ett larmbolag ingår nästan allt övervakningskameror som kan användas inomhus eller utomhus. Med kamerabevakning ökar nämligen säkerheten effektivt – både för de anställda och företagets egendom.

Kamerabevakning utomhus – Minskar risken

Med kameror monterade utomhus minskar risken för både skadegörelse, sabotage och inbrott. Det handlar delvis om att de personer som tar sig in på området blir filmade och därmed lättare kan identifieras. Men även andra orsaker finns till den ökade säkerheten.

 • Kameror och skyltar påvisar bevakning
  Företag som har kamerabevakning monterar generellt upp skyltar på väggar, stängsel och grindar att bevakning finns. Det kan därmed avskräcka personer som vid spontana tillfällen tänker ta sig in på området.
 • Rörelsesensorer kan aktivera larmet
  Skulle någon ändå ta sig in kan rörelsedetektorer aktivera larmet. Ett larm som innebär att de som har ansvar för larmet kan se vad som händer i den tillhörande appen. Via appen går det även att prata med inkräktarna via högtalarsystemet som finns inbyggt i de mer avancerade bevakningssystemet. Dessutom kan videomaterialet bli tillgängligt för larmoperatörerna. På detta sätt kan därmed ett inbrott upptäckas – innan det helt har genomförts.

Kamerabevakning inomhus – Rätt åtgärd

De flesta företag har däremot enbart kamerabevakning inomhus. Kameror som bevakar allt från korridorer och entréer till öppna ytor. Vid inbrott, eller om en anställd trycker på överfallslarmet, kommer larmet aktiveras och videomaterialet direkt visas upp för larmoperatörerna. De agerar direkt efter vad de ser. Är det brand kan väktare och brandkår skickas till platsen, är det överfall är det istället polis och väktare.

Att ha kamerabevakning inomhus innebär därmed att rätt åtgärd kan sättas in snabbt så fort som larmet aktiveras – oavsett orsak.

Kopplat till app dygnet runt

Det är väldigt vanligt att företagslarm och hemlarm har en app som kan användas för att nå flera funktioner inom larmet. Det kan vara att larmet kan slås på / slås av eller tillfälliga koder skapas. Dessutom är det möjligt att direkt se vad de olika kamerorna i hemmet/lokalen filmar oavsett om larm har skett eller inte.

De som har tillgång till larmet kan därmed, när som helst, gå in i appen och se vad deras kamerabevakning filmar. Via samma app är det nämligen möjligt att växla mellan de olika kamerorna som är sammankopplade.

Tidsramen för ett stambyte och hur ofta det bör göras varierar

Diskussionen om ett stambyte och hur ofta denna åtgärd behöver utföras kan göras precis hur lång eller kort som helst. Det kortaste och enklaste svaret är att det bör ske var 30:e till 60: år. Detta är alltså ett tidsspann som sträcker sig över flera decennier. Men även om stammarna förväntas vara brukbara i upp till 60 år är det ofta värt att byta dem redan efter 30 år eller så. Detta gäller framför allt om fastigheten ifråga är lite äldre.

Det längre svaret är att det helt enkelt beror på. En bedömning av huruvida det är dags för ett stambyte och hur ofta det bör göras i en viss fastighet bör vara en individuell fråga. Det är nämligen svårt att ge en exakt fingervisning om vilken tidsperiod som gäller för när stammarna ska bytas. Anledningen till detta är att olika fastigheter har varierande förutsättningar och att flera faktorer påverkar tidsramen.

Till exempel är slitaget på stammarna större i vissa fastigheter än i andra. Detta är en faktor som påverkar ledningarnas och rörens livslängd och hållbarhet. Med det sagt finns det naturligtvis även andra faktorer som har en betydelse för skicket på stammarna. Ett exempel på en sådan är årtalet för uppförandet av fastigheten samt de materialval som då gjordes. Somliga fastigheter har håller till syvende och sist en högre konstruktionsmässig kvalitet. Därför behöver man inte byta stammarna i dessa lika ofta som i vissa andra fastigheter.

Så vet du om det är dags för ett stambyte och hur ofta stammarna bör bytas

För att sammanfatta vårt resonemang ovan kan vi stolpa upp de faktorer som påverkar hur ofta stammarna bör bytas. De saker som spelar in i när det är dags för ett stambyte och hur ofta åtgärden blir aktuell är bland andra:

 • Det årtal då huset ifråga byggdes
 • Materialvalet för stammarna
 • Belastningen på desamma
 • Tidpunkten för det senaste stambytet

Även noggrannheten vid tidigare byter av stammar är en faktor som spelar in. Men framför allt rör det sig alltså om hur länge det är sedan sist och vilket skick stammarna är i.

Modern övervakningskamera gör övervakningen mobil

Har du funderat på att investera i en övervakningskamera, eller kanske i ett helt system bestående av flera kameror? Det kan vara en bra idé att göra detta övervägande. Som du säkert känner till ökar otryggheten i Sverige och även antalet anmälda brott blir fler och fler.

Till exempel anmäldes det hela 81 000 inbrottsstölder i vårt land under 2020. Detta är en ökning med inte mindre än 8 % jämfört med det föregående året (2019). Och även om antalet inbrott i radhus och villor minskade något mellan dessa bägge år skedde en betydande ökning av inbrott i lägenheter. Det finns helt enkelt inte någon form av bostad där du idag kan känna dig helt säker och skyddad.

Därför blir det allt viktigare med övervakning, och vad är väl en sådan utan en övervakningskamera?! Om det har gått några år sedan du senast valde och vrakade i utbudet av säkerhetskameror kommer du nog bli positivt överraskad. Mycket har nämligen hänt och numera kan du sköta övervakningen via mobilen. Detta är goda nyheter för dig, oavsett om du är bostadsägare eller bor i lägenhet!

Fördelarna med att hantera en övervakningskamera med mobilen

Det finns flera fördelar med att kunna sköta övervakningen av hemmet via mobilen:

 • Denna säkerhetslösning fungerar oavsett om du har en Apple- eller Android-mobil.
 • Du kan ta emot aviseringar i mobilen när din övervakningskamera upptäcker till exempel ett fordon eller ett paket. När en paketleverantör har släppt av ett paket vid din ytterdörr kan du till exempel be en vän att hämta paketet om du inte själv har möjlighet.
 • Tack vare den moderna tekniken är den upplösning som dagens övervakningskameror ger väldigt hög. Det gör att du vid behov kan zooma in för att kunna skönja detaljer i de videor som spelas in.

Så stärker övervakningskameror säkerheten i ditt hem

De sätt på vilka en övervakningskamera kan öka tryggheten och säkerheten i din bostad är flera till antalet. Den främsta och mest uppenbara fördelen är att kameran kan stilla ditt sinne. Du behöver inte hela tiden oroa dig för vad som skulle kunna hända. Och om ett brott ändå skulle inträffa kan du få tillgång till bevisning som hjälper polisen att klara upp brottet.

Inspiration inför din källarrenovering i Stockholm

Innan du anlitar en entreprenör som ska utföra din källarrenovering i Stockholm behöver du veta vad du vill göra. Hur föreställer du dig själv utrymmet efter renoveringen och vad har du tänkt använda det till? För att underlätta för dig har vi valt att dela med oss av lite inspiration vad gäller användning av ytan. Nedan kan du ta del av några handfasta tips på vad du kan förvandla din källare till!

Oändliga möjligheter vid en källarrenovering i Stockholm

När du står inför att göra en källarrenovering i Stockholm är möjligheterna oändliga. Det är enbart din fantasi som sätter gränser för vad som är möjligt och inte.
 Till exempel kan du vilja:

 • Bygga ett eget gym i källaren. Det blir allt vanligare i Sverige med hemmagym. Källaren är likt garaget en utmärkt plats att bygga ett alldeles eget gym!
 • Använda din källare som ett extra vardagsrum. Att skapa ytterligare ett utrymme för avkoppling och umgänge kan vara ett bra och värdeskapande val.
 • Ordna ett lekrum till barnen. Med ett lekrum i din källare kan du låta barnen leka där och kanske hålla nere ljudnivån. Tänk dock på att en barnfri familj kanske inte är lika sugna på att köpa en bostad med ett särskilt lekrum.
 • Inreda ett spelrum åt dig själv eller familjen. Du själv och/eller din familj kan vilja ha ett spelrum med roliga spel. Vilket rum i bostaden passar bättre för detta ändamål än just källaren!?
 • Skapa ytterligare ett sovrum. Att lägga till ett sovrum utöver det/de befintliga är ofta en bra investering. Till exempel kan du låta din tonåring få ett eget utrymme i källaren. Utrymmet kan även användas som ett gästrum. Av säkerhetsskäl bör du även säkerställa att rummet har en egen entré.
 • Använda utrymmet som en hemmabio. Ett populärt val vid källarrenovering i Stockholm är att bygga en hemmabio i källaren.
 • Bygga en tvättstuga. Om du inte redan har en tvättstuga i bostaden kan du öka värdet på din fastighet genom att bygga en. Dessutom har du förstås själv nytta av ett eget utrymme som du kan tvätta i!

Vanligaste frågorna om Stockholms Elbolag

På hemsidan till Stockholms Elbolag presenteras de vanligaste frågorna som elbolaget får från sina kunder. Dessa återspeglar även vilka frågor som elbolagskunder generellt har. Nedan presenteras några av dessa.

Hur tecknas ett elavtal på enklaste sättet?

Det lättaste sättet att teckna ett elavtal hos Stockholms elbolag är via deras hemsida – detta i likhet med de flesta elbolag. Via hemsidan presenteras prisnivåer vilket gör det enkelt att jämföra detta bolag mot andra innan ett avtal skrivs. De som först vill prata med kundtjänst kan göra detta via:

 • Chat
 • Telefon
 • Mail

Hur gör jag om jag ska byta bostad?

Vid ett byte av bostad behöver elbolaget kontaktas. Berätta vilket datum som inflytt ska ske och de kan ta ansvar för att leverera el till detta datum.

Hur kan Stockholms elbolag ha lägre priser än flera konkurrenter?

Enligt Stockholms elbolag beror deras lägre priser framförallt på att de är ”snabbfotade” och kan ändra inköpskanaler och vägar betydligt snabbare än de större alternativen. De äger exempelvis inte någon infrastruktur eller egen produktion. Därmed kan de lägga fokus på att leverera den billigaste elen utifrån flera olika parametrar.

OBS – Jämför alltid priset hos flera elbolag innan ett avtal skrivs. På vissa orter kan skillnaden bli mycket stor.

Vad innebär samfaktura?

Samfaktura är en unik tjänst hos Stockholms Elbolag. Det innebär att flera olika abonnemang och avtal kan presenteras på en och samma faktura. För de flesta privatpersoner spelar detta ingen roll men de som har flera anläggningar kan få en betydligt enklare fakturahantering om de får alla kostnader presenterade på samma ställe.

Vad är ett elavtalsförslag?

Ett elavtalsförslag är reklam som visar hur mycket ett hushåll skulle behöva betala för el om de tecknade just det avtalet. Det kan liknas med en kostnadsfri offert utan krav på svar.

Vissa elbolag skickar ut elavtalsförslag till kunder inom det område de arbetar för att därmed visa kunderna hur mycket det skulle kosta att ha detta bolag. Därmed kan kunden även lätt jämföra mot sitt nuvarande avtal.

Går det att se förbrukning online?

Ja, för kunder hos Stockholms Elbolag går det att logga in online och där direkt se elkonsumtionen. Det kan därmed användas som underlag för att pressa ner sin konsumtion och därmed spara pengar. Många elbolag ger även tips till sina kunder på hur de kan pressa ner användningen av el.

Få hjälp med ditt avlopp

AVEX är en förkortning för AvloppsExperten i väst AB. Detta är ett företag som är precis vad namnet säger, nämligen experter på allt inom avlopp! Företaget grundades år 2002. De riktar sig mot alla från privatpersoner och företag till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, entreprenörer och företag. De arbetar i Göteborg, Kungsbacka och Varberg med omnejder.

Vad Avex kan hjälpa dig med

AVEX menar själva att allt som leder till rena rör kan de hjälpa till med. Till sin hjälp för att utföra sitt arbete har de rejäla verktyg som högtrycksmaskin och kameror. Om det är något ovanligt eller av svårare graden finns en uppsjö av specialverktyg som kan hjälpa dig med ditt problem.

 • Högtrycksspolning. Detta är ett effektivt sätt att till exempel få bort skräp eller fett som fastnat i avloppssystemet eller för att lösa upp ett stopp. Spolningen sker endast med vanligt vatten.
 • Maskinrensning. Om inte högtrycksspolningen fungerar på ett tillfredsställande sätt används maskinrensning som utförs med olika former av rensverktyg.
 • Rotskärning. Är en form av maskinrensning. Men utförs istället i de ledningar som är belägna under mark där rötter från exempelvis träd kan ha trängt in i rören och orsakat stopp.
 • Rörlokalisering. Om du till exempel ska gräva och behöver hjälp med att lokalisera rör, ledningar eller dagvattenbrunnar kan AVEX hjälpa dig med detta.
 • Rörinspektion/besiktning. Här används kamera för att exempelvis se orsak till återkommande stopp i avloppssystemet. Det kan också handla om en undersöka en nybyggnation eller vid försäljning eller köp av en fastighet för att undersöka skicket.

Dessutom erbjuder även AvloppsExperten i väst AB personlig rådgivning till dig. Kontakta dem via e-post eller telefon för att få en personlig service angående ditt specifika bekymmer med avloppet. På så sätt kan ni komma fram till en bra lösning.

Återkommande och nöjda kunder är A och O för företaget. Dessutom har personalen både lång erfarenhet och stor kunskap i sitt arbete och kan därmed lösa både vanliga och ovanliga avloppsproblem. Givetvis är AVEX också auktoriserat som TV-inspektionsföretag och medlem i Sveriges TV-inspektionsföretag.

Om Lisana bygg och badrum och dess tjänster

Lisana bygg och badrum är ett av Stockholms ledande renoveringsföretag. Det grundades år 2010 och redan under första året utförde man över 2000 renoveringsprojekt och hade en omsättning på dryga 32 miljoner svenska kronor. Läs mer om företaget och vilka olika tjänster dom erbjuder sina kunder i texten här nedan.

Om Lisana bygg och badrum

Lisana bygg och badrum är alltså ett Stockholmsföretag som varit aktivt i bygg, – och renoveringsbranschen sedan 2010. I grunden fokuserar man främst på renoveringar av badrum och kök men även totalrenovering och en rad andra tjänster finns att hitta.

Lisanas egna motto finns att läsa på hemsidan och här står att det viktigaste för dom är att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning inom renovering och bygg. Man nämner också att man vill anpassa sig efter kundens behov samt att erbjuda det där lilla extra – som är så viktigt för många.

Vilka tjänster erbjuds

Företaget är ett renoveringsföretag som erbjuder många typer av tjänster inom just renovering. Badrums, – och köksrenoveringar är två av tjänsterna där man som kund kan få en helhetslösning utefter behov och önskemål.

En annan tjänst som finns hos Lisana bygg och badrum är helrenovering – vilket är en ganska omfattande process. I en totalrenovering är det vanligt att man gör följande, allt på en och samma gång:

 • WC och badrum
 • Tvättstuga
 • Kök

Vill man kan man även ta tag i ytskikt i resterande av bostadens rum i samma veva, vilket då innebär eventuellt byte av golv och/eller målning eller tapetsering av väggar. Lisana bygg och badrum utför helrenoveringar i både lägenheter, små hus och stora villor.

Lisana ägnar sig även åt andra bygg, – och renoveringstjänster. Ytterligare några exempel är renovering av källare eller vindar, fasadrenoveringar, påbyggnader av olika slag samt takläggning. Kort och gott har dom kompetens och erfarenhet av dom flesta typer av projekt som man som kund kan tänkas efterfråga.

På hemsidan finns gott om referenser att ta del av för den som vill se både resultat av företagets renoveringar samt höra hur tidigare kunder har upplevt alltifrån service till slutresultat. Och för den som känner sig sugen på att anlita företaget finns alla kontaktuppgifter på hemsidan och man kan även boka in en kostnadsfri offert om man har en idé man vill ha hjälp att förverkliga.

Uppkopplade elprodukter möjliggör smarta hem

Elprodukter som används inom en rad olika områden finns tillgängliga både för hantverkare och konsumenter. Några exempel användningsområden är: belysning, hushållsgeråd, värme och VVS. Men elprodukter finns överallt runt omkring oss bara vi lyfter blicken och ser oss omkring.

En av de senaste trenderna i branschen är det uppkopplade hemmet. Elprodukter som ansluts till internet gör det nämligen möjligt att skapa de smarta hem som tidigare har varit ren och skär science fiction. Här tänkte vi titta lite närmare på denna trend och hur den kan gynna dig som vill göra ditt hem lite smartare och mer bekvämt.

Så kan smarta elprodukter gynna dig och ditt hem

Teknik som möjliggör smarta hem är förstås en investering. Därför vill du såklart känna till fördelarna med smarta elprodukter innan du bestämmer dig för att köpa dessa. Som tur är finns det dock många fördelar med att göra hemmet lite smartare. Till exempel kan du göra hemmet lite mer energieffektivt och därmed spara pengar på el och uppvärmning.

För att ge en inblick i hur ett smart hem kan vara till fördel för dig kan vi nämna följande fördelar:

 • Ökad energieffektivitet
  En av de stora fördelarna med smarta elprodukter är att dessa kan göra ditt hem mer energieffektivt. Föreställ dig till exempel att din luftkonditionering kunde sättas på eller stängas av med hjälp av en rörelsesensor i bostaden. Eller tänk dig att dina lampor skulle kunna programmeras att stängas av precis när du lämnar hemmet varje dag. Detta är bara några exempel på hur du enkelt skulle kunna göra hemmet lite mer energieffektivt med smart teknik.
 • Minskade kostnader
  Den ökade energieffektiviteten leder inte bara till en minskad energikonsumtion. I samma veva som du börjar förbrukar mindre energi resulterar denna förändring även till minskade kostnader för el och uppvärmning. Så i själva verket kan du faktiskt spara pengar på att investera i elprodukter som ger ett smartare hem.
 • Ökad tillgänglighet
  Ytterligare en fördel är att du kan styra ditt smarta hem på distans. Du kan till exempel justera belysningen och styra olika hushållsapparater även när du inte är hemma. Kanske kan du rentav släppa in hantverkare utan att behöva lämna ditt jobb!?