Rena ditt BDT-vatten och använd det på nytt

BDT-vatten är en förkortning för bad- disk och tvättvatten. Det är därmed benämningen på allt avloppsvatten från ett hushåll förutom toalettavloppet. BDT-vatten kallas ibland även för gråvatten. Detta vatten särskiljs från svartvatten (avloppsvatten) och färskvatten (drickbart vatten).

Det finns många betydande fördelar med att återanvända gråvatten. Genom att rena BDT-vattnet ordentligt kan du nyttja det på nytt. Till exempel kan det renade vattnet användas som just bad-, disk- och tvättvatten. Men du kan även använda det för att vattna dina blommor och växter. Vattnet kan även användas för bevattning av växter som producerar livsmedel. Näringsämnena i gråvatten (såsom fosfor och kväve) förser nämligen sådana växter med nödvändig växtnäring.

Fördelarna med att rena BDT-vatten

En vanföreställning av återvinning av vatten är att den skulle försämra vår livskvalitet. Men faktum är att det snarare finns många fördelar med att rena BDT-vattnet.

Dessa är de två största fördelarna med att rena gråvatten:

 • Minskat behov av färskvatten. Genom att minska behovet av färskvatten kan du skära ner dina vattenkostnader. Dessutom gynnas samhället i stort på en minskad efterfrågan på drickbart vatten. Vatten är en viktig resurs för mänskligheten som behöver bevaras för framtida generationer. Ett effektivt sätt att göra detta är att just återvinna gråvatten.
 • Minskad mängd avloppsvatten. När du renar ditt BDT-vatten skickas mindre vatten vidare till det lokala reningsverket. Att mängden avloppsvatten som behöver renas minskas gynnar också både ditt hushåll och samhället i stort.
 • Vattnets näringsämnen återanvänds. Ytterligare en fördel med att rena gråvatten är som sagt att vattnet kan ge näring åt dina växter. Detta vatten innehåller viktiga näringsämnen som gör det renade vattnet lämpligt för bevattning av växter.

Det finns flera olika sätt på vilka BDT-vatten kan renas så att det kan återanvändas. Det är dock viktigt att reningen sker på ett säkert sätt ur såväl ett hälsoperspektiv som ur ett miljöperspektiv. Till exempel kan du investera i ett mindre reningsverk som renar ditt hushålls gråvatten. Ett sådant kan behandla det gråvatten som uppstår genom tvättar, duschar och bad. Vattnet kan sedan återanvändas i hushållet vilket alltså leder till ett minskat behov av färskvatten och en minskad mängd avloppsvatten.

Relining eller stambyte?

Behöver fastigheten relining eller stambyte? Här beskrivs skillnaderna mellan dessa renoveringar samt när de olika processerna bör väljas. Går det att välja mellan relining eller stambyte när stammarna är i dåligt skick och behöver renoveras? Ja, delvis men framförallt beror det på behovet av renovering.

Stambyte är – och kan liknas med…

Stambyte innebär att samtliga stammar byts ut. Det kan exempelvis vara vatten-, eller avloppsstammar. När detta arbete utförs behöver därmed samtliga våtrum rivas ner så att åtkomst skapas till alla rör som ska bort. Det är alltså ett mycket stort arbete som även kostar en större summa.

Många väljer att flytta från sin bostad under detta arbete (4 – 6 veckor) eftersom både toalett och dusch måste kopplas bort under denna tid. Stambyte kan därmed liknas med att köpa en helt ny bil – för att den gamla inte var värd att renovera.

Relining är – och kan liknas med…

Relining innebär att stammarna renoveras – men inte byts ut. Det finns flera olika sätt att utföra relining men i grunden handlar det om att ett inre lager skapas i de befintliga rören. Ett lager som skapar ett inre rör. På ett sätt kan det liknas med att en tät och åtsittande strumpa sätts över ett rör – men i detta fall sätts den fast på insidan.

Relining kan genomföras på någon dag. De som bor i lägenheten kan därmed lätt bo kvar då toalett och dusch bara kopplas bort temporärt under kortare tider. Det är därmed ett betydligt billigare sätt att renovera stammarna. Detta kan därmed jämföras med att renovera och reparera en bil. Det fungerar bra så länge som skadan inte är för stor – och att renoveringen går att utföra.

Relining eller stambyte

Det är alltså två faktorer som avgör om relining eller stambyte behöver utföras.

 • Skador och behov av renovering
  Är stammarna mycket kraftigt slitna kommer de behöva bytas. Relining kan användas för att ”laga” och skjuta upp själva bytet. Men det är inte något som kan ersätta byte – däremot komplettera.
 • Tillgänglighet
  Om relining eller stambyte bör väljas beror även på hur tillgängliga stammarna är samt hur arbetet med relining skulle kunna utföras. I vissa äldre bostäder är det helt enkelt för svårt att komma åt stammarna för att få in det ”inre rör” som detta arbete skulle innebära.

Köp unika och hållbara produkter i smide

Smide är ett gammalt hantverk där många delar i processen fortfarande är oförändrat. I flera århundraden har olika produkter såsom räcken, staket och grindar tillverkats i smide. Detta på grund av alla fördelar som finns för dig som har en villa eller är en fastighetsägare. Det är nämligen inte bara vackert utan även ett hållbart alternativ och nästintill underhållsfritt.

Produkter i smide kan placeras både inomhus såväl som utomhus. Duktiga smideshantverkare kan också ge tips och råd om exempelvis vilka färger som lämpar sig bäst. Vissa färger passar nämligen bättre inomhus och vice versa. Ett vackert balkongräcke ger till exempel ditt hus en tidlös och klassisk känsla.

Om du behöver ge din trädgård ett lyft kan du med fördel använda ett staket i smide eller järn för att få ett vackert och bestående utseende. Genom färdiga modeller eller specialtillverkning kan du få en smidesprodukt som passar för just dig och den miljö där produkten ska placeras. Allt för att du ska kunna få hjälp med ditt drömprojekt.

Fördelar med att välja produkter i smide

Det finns flera fördelar med att köpa dina produkter från Siléns Svets & Smide. Detta oavsett vilken typ av produkt eller modell som du väljer. Dessa är bland annat att produkterna:

 • är tillverkade i Sverige
 • har en mycket hög kvalitet
 • kan få en exklusiv och unik design
 • erbjuder en hållbar och miljövänlig lösning för hem eller fastighet
 • är närmast underhållsfria och har en lång livslängd oavsett produkt.

Du kan beställa olika färdiga modeller men du kan också få det specialtillverkat enligt dina specifika önskemål. Om du har funderingar kring ditt nästa projekt kan du enkelt kontakta företaget på telefon, via e-post eller genom att fylla i ett kontaktformulär på deras hemsida.

De kommer ut till dig för ett hembesök där ni tillsammans går igenom ditt behov och önskemål. Då kommer de med förslag på idéer och lösningar som kan fungera utmärkt. Efter ni kommit överens om vad de ska tillverka, tillverkas produkten och de hjälper även till att montera produkten på plats. Processen är enkel och smidig och gör att du kan få en helt unik design på smidet.

En flyttfirma från Mölndal ger tips

Det är inte bara priset som skiljer mellan olika flyttfirmor. En flyttfirma i Mölndal ger ett par tydliga tips om vad man som kund bör tänka på i val av flyttfirma.

Försäkring

Självklart ska en flyttfirma ha försäkring. Det är däremot inte alltid lätt att veta om detta finns eller inte. Den som känner sig osäker kan helt enkelt fråga om försäkringsbevis eller annat bevis.

Flyttfirma som följer Bohag 2010

Bohag 2010 är riktlinjer som är framtagna av branschen. Detta för att både kunder som köper, samt företag som säljer, flyttjänster ska känna sig tryggare. Riktlinjerna innebär bland annat tydlighet gällande vad som ska förväntas ingå en flytt – och när extrakostnad kan uppstå. Ett exempel är flytt av piano som bör klassas som ett så kallat tungt lyft. Att välja en flyttfirma som följer Bohag 2010 ger alltså en extra trygghet.

Lämnar garanti

Som kund bör man aldrig nöja sig med att företaget lämnar garanti. Man bör även kontrollera vad garantin innebär. Exempelvis är det viktigt att veta hur många dagar efter utfört arbete som garantin gäller och vad som då kan ingå.

 • Lämnas nöjd-kund-garanti?
 • Lämnas garanti enligt Bohag 2010?
 • Hur lång garanti finns?

Sök en flyttfirma som kan hjälpa till med allt

Det är alltid enklare att enbart ha kontakt med ett enda företag. Exempel:

Anna bor i Mölndal och ska flytta ett par kilometer bort. Hon vill att flytten ska gå så smidigt som möjligt men har även ett problem. Hon behöver nämligen flytta ut ur sin lägenhet 30 dagar innan hon får tillträde till den nya lägenheten. Hon kan nu ringa en flyttfirma i Mölndal som tar hand om flytten, en städfirma som städar och till sist ett företag som hyr ut magasinsförråd för att ta hand om detta problem. Eller så ringer hon ett enda företag – som löser allt. Flera av de större flyttfirmorna erbjuder nämligen kompletta lösningar. De kan bistå med packning, flytt, magasinering, hantering, uppackning osv. Det kan till och med innebära att Anna inte ens behöver åka till magasinet för att lämna och hämta sakerna där. Detta tas hand av flyttfirman. Hon behöver bara ange när hon måste flytta ut – och när hon sedan flyttar in.

Offerter! – Välj inte första bästa flyttfirma i Mölndal

Kontakta alltid flera flyttfirmor och be om offert. Det kan skilja tusenlappar för exakt samma arbete!

Ett stambyte i Stockholm är den största renoveringen

Ett stambyte är nästan alltid den enskilt största och mest kostsamma renoveringen som en bostadsrättsförening gör. Priset på ett stambyte i Stockholm varierar beroende på vilken metod som används för att renovera rören. Men oavsett vilket rör det sig alltså om en större investering som också påverkar bostadsrättspriserna.

Man har utfört studier på vilken effekt stambyten har på bostadspriser och resultatet är sannolikt ganska överraskande för många. Det visar sig nämligen att en nära förestående renovering av rören har en negativ inverkan på bostadsrättspriserna redan flera år före det att stambytet ska äga rum. Och prissänkningarna ökar sedan i takt med att det datum då arbetet beräknas påbörjas närmar sig.

Efter stambytet ökar sedan priserna på nytt, men inte i den grad att de täcker kostnaden för arbetet. Så hur ska man då tänka om man äger en bostadsrätt där det snart ska utföras ett stambyte i Stockholm? Läs vidare så ska vi berätta hur du bör resonera!

Tänk så här kring ett kommande stambyte i Stockholm

Exakt hur du bör tänka kring ett kommande byte av stammarna i bostaden beror på huruvida du befinner dig på köpsidan eller säljsidan. Det kan vara värt att göra affären före eller efter stambytet beroende på ett antal olika faktorer. Genom att fatta rätt beslut och göra en bättre affär kan du faktiskt dra nytta av ett planerat stambyte i Stockholm rent ekonomiskt.

I regel kan du resonera så här:

 • Planerar du att flytta från lägenheten relativt snart efter att stambytet har utförts? Då kan du potentiellt sett tjäna på att sälja din lägenhet innan arbetet påbörjas.
 • Är du på jakt efter en bostadsrätt? Då kan du tjäna på att köpa lägenheten efter att stambytet har gjorts.
 • Om du ändå ska köpa en bostad innan stammarna byts bör du ta med kostnaden för arbetet i din kalkyl. Jämför gärna priset på lägenheten med andra lägenheter där stambytet har skett. Den genomsnittliga kostnaden för ett stambyte i Stockholm ligger någonstans mellan 250 000 kronor och 300 000 kronor. Därför bör du lägga dig motsvarande summa under ditt målpris.

Så kan en infraröd bastu förbättra din hälsa

Genom att basta i en infraröd bastu kan du förbättra din hälsa på flera sätt. Det naturliga ljuset hjälper bland annat kroppen att rensa ut lagrade toxiner och att sätta fart på blodcirkulationen. Även fettförbränningen kan få en skjuts av regelbundna besök i det infraröda ljuset. Här kan du läsa mer om IR-bastu och hälsa!

Infraröd bastu renar huden

En av dom stora hälsofördelarna i en infraröd bastu är att regelbunden användning kan förbättra huden på flera olika sätt. Många gifter lagras i huden och med hjälp från det infraröda ljuset kan dessa rensas ut. Det i sin tur bidrar till att torr och stram hud mjukas upp samt att elasticiteten bevaras. Celluliter kan bli mindre synliga och dessutom är bastandet bra för flera typer av hudsjukdomar.

Positiva effekter på hjärta och kärl

Att basta regelbundet i en infraröd bastu kan också ge en förbättrad hjärt,- och kärlkondition. När värmen tränger in i kroppen måste den arbeta hårt för att kyla ned sig – och det är just detta som bättrar på konditionen. Dessutom ökar blodcirkulationen vilket även det gör att hjärtat får jobba.

Avstressande

Ännu en fördel med att basta i en infraröd bastu är att det är väldigt avslappnande. Det faktum att en infrabastu inte blir lika varm som en traditionell bastu gör att man kan njuta och koppla av på ett annat sätt. Att ta sig den tiden då och då är bra för både kropp och knopp.

För den som är stressad kan bastun bland annat bidra med följande:

 • Mjuka upp stela muskler och leder
 • Lugna ett stressat sinne
 • Ge en stund av skön återhämtning

Bra för förbränningen

Under 30 minuter i en infraröd bastu förbränner kroppen ca 600 kalorier, vilket kan jämföras med en löptur! För personer som har svårt att motionera kan det därför vara en fördel att basta regelbundet för att hålla förbränningen igång. Det man däremot inte ska göra är att använda bastun för att medvetet försöka gå ner i vikt eller som en bantningsmetod, men det kan vara ett bra komplement till motion, träning och kost.

Många väljer att basta i en infrabastu just tack vare alla som hälsofördelar som den kan bidra till. Det har gjorts en hel del forskning kring ämnet och det finns många spännande artiklar att läsa på nätet för den som vill lära sig mer.

Tjänster för golvslipning i Båstad

Uffes Golvservice är ett företag från Helsingborg som erbjuder golvslipning i Båstad. Även om de förvisso har sitt säte i Helsingborg, tar de sig an arbeten inom ett par mils radie från staden.

Då bör du boka golvslipning i Båstad

Det finns ett antal punkter som Uffes Golvservice menar tyder på att du bör boka golvslipning i Båstad med omnejd, som det skrivs på hemsidan. Dessa är:

 • Repor samt gropar och små hål i golven. Håligheter och repor kan orsakas av en rad olika saker – till exempel husdjur med vassa klor, högklackade skor eller möbler. De rekommenderar att skaffa möbeltassar, hålla djurens klor korta och inte gå med skor inomhus.
 • Fuktskador. Golv i trä är särskilt känsliga för förändringar i fukt och temperatur. Är det fuktigt inomhus under en längre tid kan golvbrädorna kupa sig. Är det för torrt, så kan istället glipor uppstå mellan golvbrädorna. Normalt är att det är fuktigare större delar av året på sydligare breddgrader, jämfört med norra. I teorin skulle det kunna leda till att golvslipning behövs oftare i Båstad och övriga södra Sverige, jämfört med Norrland. I praktiken är det dock knappast något som märks.
 • Missfärgning och synligt slitage. Enligt Uffes Golvservice är det här den vanligaste anledning till att kunder beställer golvslipning. Med tiden blir golv generellt mörkare, blekare eller missfärgat på andra sätt.
 • Beläggningar med smuts. Trots goda städvanor är det ofrånkomligt att smutsbeläggningar i någon mån uppstår efter tid. I kombination med exempelvis temperaturförändringar kan det leda till än mer slitage. Bästa sättet att minimera risken för det här är att sopa och dammsuga ordentligt.

Svårt att bedöma sina egna golv

De tar också upp att det kan vara svårt att faktiskt se när golvet är i behov av en upprustning, eftersom man ser dem varje dag. De menar också att det är bra att ta ett steg tillbaka och objektivt försöka bedöma golvens skick – finns det några tecken på sakerna som nämns i punkterna ovan, kan det vara dags att ringa efter golvslipning.

Uffes Golvservice skriver på sin hemsida att man inte bör vänta på att skadorna blir värre – utan slipa golven direkt när man ser dessa tecken.

Företag i Uppsala län – Fönsterbyte

JO´s Fönsterbyggarna sysslar huvudsakligen med fönsterbyte i Uppsala med omnejd. De har sin bas i Enköping, men utför arbeten i städer som bland annat Stockholm, Västerås, Uppsala och Håbo.

Så arbetar de vid ett fönsterbyte

Arbetet med ett fönsterbyte börjar med att de gör en förbesiktning. Detta för att till exempel kontrollera skick, ta mått och säkerställa hur många rutor det är som ska bytas. På deras hemsida skriver de att de har god vana av branschen och att de åtagit sig såväl stora som små projekt genom deras tid som verksamma.

Det är efter att förbesiktningen har gjorts som det är möjligt att ge en god offert. De skriver på hemsidan att de alltid håller offererat pris, så att kunden kan känna sig trygg med att fakturorna inte är ”saltade”.

Så lång tid tar arbetet

Ett fönsterbyte tar, enligt JO´s Fönsterbyggarna, mellan en och tre dagar att genomföra. Det finns en rad faktorer som spelar in i hur lång tid det tar. Till exempel:

 • Antalet fönster. Antalet fönster är en given faktor. Vid riktigt stora fastigheter kan arbetet ta längre än tre dagar, helt enkelt eftersom antal fönster som ska bytas är stort.
 • Rådande väderlek. På vintern arbetar JO´s Fönsterbyggarna lite annorlunda. Under den här tiden på året rivs färre fönster ut åt gången. Det innebär att tiden som det är helt öppet mot kylan minimeras – men det innebär också lite längre tid.

Fönsterbyte i Uppsala med JO´s Fönsterbyggarna – företagsinformation

Företaget har visat relativt stabila siffror över tid. För många är det en trygghet att firman känns stabil – eftersom frågor om bytet kan uppstå en ganska lång tid efter att ett fönsterbyte är utfört. Då gäller det att verksamheten finns kvar.

Under 2020 var man nio anställda i Uppsala län – en siffra som har varierat något genom åren. År 2011 var man sex stycken, för att sedan dubbla personalstyrkan till tolv nästkommande år. Därifrån, fram till den senaste redovisningen, har antalet anställda varierat mellan nio och tolv.

Omsättningen har varierat mellan allt från ungefär 30 till 13 miljoner kronor per år. I alla år förutom ett har man gått med vinst. Året med förlust var 2016 (759 tkr) – övriga år har vinsten varierat mellan ca tre miljoner och en kvarts miljon.

Expert på golvslipning ger råd på vägen

Vad är viktigast att tänka på när golvet ska slipas? Ett företag som är expert på golvslipning ger några råd på vägen.

Byt inte – slipa!

Allt för många ser sitt slitna golv och utgår ifrån att det behöver bytas. Men i väldigt många fall räcker det med renovering och slipning. De stora revorna i parketten kan slipas bort och eventuella sprickor kan lagas. Framförallt gäller detta i äldre hus där golvet är en sådan tydliga karaktärsdanande detaljs.

Anlita en expert på golvslipning!

Slipa golvet själv eller anlita en expert på golvslipning? Det beror på flera faktorer:

 • Hur bra behöver det bli?

Som privatperson är ett alternativ att hyra en slipmaskin och utföra arbetet själv. Fördelen är att priset blir lägre. Nackdelen är att resultatet kan bli betydligt sämre…

Frågan är hur bra det behöver bli. Är det ett golv som få kommer att se kanske inte en expert på golvslipning behöver anlitas – men behövs då ens slipning?

 • Hur fort behöver det gå?

Att slipa golvet själv tar sin tid. Det handlar både om förberedelse, hyra av maskiner och tiden det tar att slipa. För en ovan tar det betydligt längre tid än för en expert. Är det värt att lägga hela helgen på ett arbete som hantverkare kan utföra medan ni är och jobbar en vardag?

 • Vad får det kosta?

För många privatpersoner är kostnaden den avgörande frågan. Här måste man komma ihåg att slipning av golv innefattas av ROT. Det betyder att avdrag får ske eftersom detta klassas som förbättrande åtgärder på bostaden.

Snåla inte med ytbehandlingen

Vilken ytbehandling som bör väljas beror både på materialet (träslag) samt var golvet är beläget. Det krävs exempelvis betydligt mer skydd på ett golv i en entré än i ett sovrum eller på ett kontor. För en lekman är det däremot svårt att avgöra på egen hand vad för slags behandling som bör användas. Det är därmed en fråga som bör ställas till en expert på golvslipning varpå de kan ge råd på vägen.

Om sedan ytbehandlingen sker själv eller hantverkare anlitas beror på önskad kvalité och pris. En del hantverkare erbjuder däremot inte slipning om de inte även får göra ytbehandlingen. Detta eftersom golvet annars lätt utsätts för skador varpå kunden kan rikta sitt missnöje mot det företag som utförde arbetet.

Till dig som behöver bygginspiration

Till dig som behöver bygginspiration

Kört fast i bygg, – eller renoveringsprojekten? Det är lätt hänt att inspirationen och kanske till och med motivationen tar slut av olika anledningar och då kan det vara välkommet med lite ny bygginspiration. Låt dig inspireras av den här texten, där du får flera tips på var du kan hitta ny kraft och inspiration för att färdigställa bygget.

Utnyttja sociala medier för bygginspiration

Det är både lätt hänt och ganska vanligt att olika typer av projekt hemma bli långdragna för att man tappar inspirationen. Kanske har man inte hunnit längre än att riva ut det gamla, för att sedan inte kunna bestämma sig hur man vill ha det. Tack och lov har det aldrig varit enklare att hitta bygginspiration – nätet fullkomligt exploderar av bloggar, sidor och konton där både amatörer och proffs visar upp och beskriver sina senaste projekt.

Det är enkelt att hitta det man letar med hjälp av nyckelord eller hashtags och har man väl börjar kan man sitta och scrolla i timmar. Spara ner det du inspireras av, håll på så ett tag och gå sedan igenom materialet. Hittar du en röd tråd? Då har du kanske funnit din bygginspiration för att slutföra projektet också.

När du letar på nätet kan du bland annat använda sig av följande:

 • Bloggar inom inredning, bygg och renovering
 • Bildmedier, så som Pinterest
 • Sociala medier där man skapar sitt eget konto och kan följa och inspireras av dom man vill

Besök familj, vänner och bekanta

Känner du någon som nyligen renoverat eller byggt om finns troligen en hel del bygginspiration att hämta där. Att bara se ett färdigt resultat när man själv kört fast kan räcka för att väcka viljan att bli klar! Personerna du besöker behöver inte ens ha renoverat i samma stil som du – det kan garanterat ge mersmak ändå.

Ta hjälp av ett proffs

Har man kört fast i ett renoverings, – eller byggprojekt så pass att man inte vet hur man ska komma vidare på egen hand kan det av flera anledningar vara klokt att ta hjälp av ett proffs. Det kan vara till exempel en hantverkare eller arkitekt, beroende på vad problemet är. När hindret är besegrat kanske du fått tillräckligt mycket bygginspiration för att fortsätta på egen hand.