Företag i Uppsala län – Fönsterbyte

JO´s Fönsterbyggarna sysslar huvudsakligen med fönsterbyte i Uppsala med omnejd. De har sin bas i Enköping, men utför arbeten i städer som bland annat Stockholm, Västerås, Uppsala och Håbo.

Så arbetar de vid ett fönsterbyte

Arbetet med ett fönsterbyte börjar med att de gör en förbesiktning. Detta för att till exempel kontrollera skick, ta mått och säkerställa hur många rutor det är som ska bytas. På deras hemsida skriver de att de har god vana av branschen och att de åtagit sig såväl stora som små projekt genom deras tid som verksamma.

Det är efter att förbesiktningen har gjorts som det är möjligt att ge en god offert. De skriver på hemsidan att de alltid håller offererat pris, så att kunden kan känna sig trygg med att fakturorna inte är ”saltade”.

Så lång tid tar arbetet

Ett fönsterbyte tar, enligt JO´s Fönsterbyggarna, mellan en och tre dagar att genomföra. Det finns en rad faktorer som spelar in i hur lång tid det tar. Till exempel:

 • Antalet fönster. Antalet fönster är en given faktor. Vid riktigt stora fastigheter kan arbetet ta längre än tre dagar, helt enkelt eftersom antal fönster som ska bytas är stort.
 • Rådande väderlek. På vintern arbetar JO´s Fönsterbyggarna lite annorlunda. Under den här tiden på året rivs färre fönster ut åt gången. Det innebär att tiden som det är helt öppet mot kylan minimeras – men det innebär också lite längre tid.

Fönsterbyte i Uppsala med JO´s Fönsterbyggarna – företagsinformation

Företaget har visat relativt stabila siffror över tid. För många är det en trygghet att firman känns stabil – eftersom frågor om bytet kan uppstå en ganska lång tid efter att ett fönsterbyte är utfört. Då gäller det att verksamheten finns kvar.

Under 2020 var man nio anställda i Uppsala län – en siffra som har varierat något genom åren. År 2011 var man sex stycken, för att sedan dubbla personalstyrkan till tolv nästkommande år. Därifrån, fram till den senaste redovisningen, har antalet anställda varierat mellan nio och tolv.

Omsättningen har varierat mellan allt från ungefär 30 till 13 miljoner kronor per år. I alla år förutom ett har man gått med vinst. Året med förlust var 2016 (759 tkr) – övriga år har vinsten varierat mellan ca tre miljoner och en kvarts miljon.

Expert på golvslipning ger råd på vägen

Vad är viktigast att tänka på när golvet ska slipas? Ett företag som är expert på golvslipning ger några råd på vägen.

Byt inte – slipa!

Allt för många ser sitt slitna golv och utgår ifrån att det behöver bytas. Men i väldigt många fall räcker det med renovering och slipning. De stora revorna i parketten kan slipas bort och eventuella sprickor kan lagas. Framförallt gäller detta i äldre hus där golvet är en sådan tydliga karaktärsdanande detaljs.

Anlita en expert på golvslipning!

Slipa golvet själv eller anlita en expert på golvslipning? Det beror på flera faktorer:

 • Hur bra behöver det bli?

Som privatperson är ett alternativ att hyra en slipmaskin och utföra arbetet själv. Fördelen är att priset blir lägre. Nackdelen är att resultatet kan bli betydligt sämre…

Frågan är hur bra det behöver bli. Är det ett golv som få kommer att se kanske inte en expert på golvslipning behöver anlitas – men behövs då ens slipning?

 • Hur fort behöver det gå?

Att slipa golvet själv tar sin tid. Det handlar både om förberedelse, hyra av maskiner och tiden det tar att slipa. För en ovan tar det betydligt längre tid än för en expert. Är det värt att lägga hela helgen på ett arbete som hantverkare kan utföra medan ni är och jobbar en vardag?

 • Vad får det kosta?

För många privatpersoner är kostnaden den avgörande frågan. Här måste man komma ihåg att slipning av golv innefattas av ROT. Det betyder att avdrag får ske eftersom detta klassas som förbättrande åtgärder på bostaden.

Snåla inte med ytbehandlingen

Vilken ytbehandling som bör väljas beror både på materialet (träslag) samt var golvet är beläget. Det krävs exempelvis betydligt mer skydd på ett golv i en entré än i ett sovrum eller på ett kontor. För en lekman är det däremot svårt att avgöra på egen hand vad för slags behandling som bör användas. Det är därmed en fråga som bör ställas till en expert på golvslipning varpå de kan ge råd på vägen.

Om sedan ytbehandlingen sker själv eller hantverkare anlitas beror på önskad kvalité och pris. En del hantverkare erbjuder däremot inte slipning om de inte även får göra ytbehandlingen. Detta eftersom golvet annars lätt utsätts för skador varpå kunden kan rikta sitt missnöje mot det företag som utförde arbetet.

Till dig som behöver bygginspiration

Till dig som behöver bygginspiration

Kört fast i bygg, – eller renoveringsprojekten? Det är lätt hänt att inspirationen och kanske till och med motivationen tar slut av olika anledningar och då kan det vara välkommet med lite ny bygginspiration. Låt dig inspireras av den här texten, där du får flera tips på var du kan hitta ny kraft och inspiration för att färdigställa bygget.

Utnyttja sociala medier för bygginspiration

Det är både lätt hänt och ganska vanligt att olika typer av projekt hemma bli långdragna för att man tappar inspirationen. Kanske har man inte hunnit längre än att riva ut det gamla, för att sedan inte kunna bestämma sig hur man vill ha det. Tack och lov har det aldrig varit enklare att hitta bygginspiration – nätet fullkomligt exploderar av bloggar, sidor och konton där både amatörer och proffs visar upp och beskriver sina senaste projekt.

Det är enkelt att hitta det man letar med hjälp av nyckelord eller hashtags och har man väl börjar kan man sitta och scrolla i timmar. Spara ner det du inspireras av, håll på så ett tag och gå sedan igenom materialet. Hittar du en röd tråd? Då har du kanske funnit din bygginspiration för att slutföra projektet också.

När du letar på nätet kan du bland annat använda sig av följande:

 • Bloggar inom inredning, bygg och renovering
 • Bildmedier, så som Pinterest
 • Sociala medier där man skapar sitt eget konto och kan följa och inspireras av dom man vill

Besök familj, vänner och bekanta

Känner du någon som nyligen renoverat eller byggt om finns troligen en hel del bygginspiration att hämta där. Att bara se ett färdigt resultat när man själv kört fast kan räcka för att väcka viljan att bli klar! Personerna du besöker behöver inte ens ha renoverat i samma stil som du – det kan garanterat ge mersmak ändå.

Ta hjälp av ett proffs

Har man kört fast i ett renoverings, – eller byggprojekt så pass att man inte vet hur man ska komma vidare på egen hand kan det av flera anledningar vara klokt att ta hjälp av ett proffs. Det kan vara till exempel en hantverkare eller arkitekt, beroende på vad problemet är. När hindret är besegrat kanske du fått tillräckligt mycket bygginspiration för att fortsätta på egen hand.

Trädfällning – vad bör man tänka på?

Trädfällning – framförallt på ett säkert sätt – kan anses vara en konst. Det krävs rätt verktyg, maskiner och goda förkunskaper för att lyckas. Många väljer att anlita en firma som kan göra jobbet, men det är likväl många som gör det på egen hand. Ska man ge sig på trädfällning själv så finns det ett par saker som är bra att känna till.

Fem tips för en lyckad trädfällning

 • Arbeta från rätt vinkel. Se till att alltid jobba från sidan, och att riktskäret görs så djupt det går.
 • Fallriktningen. Kanske det första steget – utred fallriktningen. Mät avstånd till ledningar, byggnader och annat som behöver undvikas när trädet faller. Glöm inte att ha kronans omkrets i åtanke. Det kan vara större än man tror.
 • Var noga med snedvuxna träd. Träd som vuxit snett, har en krokig stam eller skev trädkrona påverkar fallriktningen. Riktningen kommer att bli åt samma håll som delen där trädet väger som mest.
 • Riktskärets riktning. Riktskäret ska huggas eller sågas så långt ned det går mot fallriktningen du har planerat för.
 • Tänk en triangel. Skäret ska vara i form av en triangel som sedan tas “ur” trädet.

Tänk på säkerheten – fälla träd

Utan erfarenhet av trädfällning sedan tidigare är det särskilt viktigt att man tänker på säkerheten och sätter sig in i hur riskerna kan minimeras. Till exempel bör du aldrig stå kvar på platsen där du sågat vid en trädfällning. Skulle du ha missbedömt fallriktningen finns en risk att du får det över dig.

Vädret vid trädfällning

Ha även vädret i åtanke inför en trädfällning. Om det blåser kraftiga vindar bör du skjuta upp fällningen till en annan dag. Särskilt viktigt är att inte låta trädet falla mot vindens riktning.

Miljön runt omkring

Miljön runt omkring kan innebära faror och risker. Finns det högspänningsledningar eller ledningar i närheten så bör du tala med din elleverantör innan du börjar fälla. Något annat att tänka på är att träd, i synnerhet på tomter och i närheten av hus, kan ha gamla och dolda spikar i sig. I värsta fall kan det innebära en skada på motorsågens kedja, något som i sin tur kan leda till allvarliga olyckor.

Är du det minsta osäker är det bäst att tala med en firma – i synnerhet när det är fråga om större träd.

Vanliga frågor om stambyte – hur ofta, när och varför?

Vad gäller stambyten kan det vara svårt att veta både hur ofta, när och varför det behöver göras. Ett som är säkert är i alla fall att förr eller senare kommer det att behöva göras och då är det såklart bra om man har koll på läget. Nedan följer några vanliga frågor och svar om just stambyte.

Stambyte – hur ofta?

Hur ofta man behöver göra ett stambyte varierar. Dagens system är väl utvecklade och livslängden har ökat med åren – så nyare stammar har generellt längre livstid än äldre. Materialet är också av betydelse, och några av dom material som används är följande:

 • Gjutjärn
 • Plast
 • Rostfritt stål

Förutom materialet så är det även av betydelse på hur ledningarna och rören har skötts genom åren. Så hur ofta man behöver genomföra ett stambyte varierar alltså, det kan gå alltifrån trettio till upp till sextio år innan det är aktuellt.

För att veta säkert kan det vara bra att låta någon yrkeskunnig besiktiga stammarna med jämna mellanrum – på så vis kan man ta reda på både skick och om det finns eventuella brister.

När är det dags för stambyte?

Det finns flera tecken som visar att det börjar bli dags att ta tag i ett stambyte. För det första så är livslängden som sagt begränsad, så när stammarna börjar bli riktigt gamla kan det vara en god idé att ta tag i saken, även om det kanske inte finns några jättetydliga fel.

Har man däremot börjat märka av problem, så som dålig avrinning, återkommande stopp, små läckage och liknande, så kan det definitivt vara ett tecken på att stammarna är slut och behöver bytas ut. Även här är det klokt att kontakta några som kan genomföra en inspektion och sedan avgöra skicket.

Varför behöver det göras?

Anledningen till att man behöver byta stammarna är helt enkelt för att dom slits och blir sämre. Tids nog finns en ökad risk för sprickor, förskjutningar och andra skador, som i sin tur kan ställa till med kostsamma vattenskador.

En vattenskada kan bli otroligt omfattande och påverka en hel byggnad så att genomföra ett stambyte är betydligt enklare, även om det också är ett omfattande arbete, än att behöva renovera hela huset som följd av dåliga rör och ledningar.

Tid att välja säkerhetsdörrar till din brf

Sitter man i en styrelse i en bostadsrättsförening så är det beslut som ska fattas gång efter annan. Självklart har inte alla tiden att undersöka varje sak som diskuteras. Ett ämne som har varit hett senaste tiden är säkerhetsdörrar. Är det värt det? Hur ska vi gå till väga? Vem ska stå för kostnaden?

Bra att tänka på för säkerhetsdörr till bostadsrättsföreningen

Rekommendationen är att säkerhetsdörren bör ha minst klass MK3. MK3 klassade säkerhetsdörrar är utrustade med minst en låsenhet som är säkerhetsgodkänd gentemot inbrottsförsök. Experterna anser att risken för brand är minst lika stor som inbrott och att det är viktigt att säkerhetsdörrarna även upprätthåller brandklass EI215/EW 30. Det betyder att dörren är brandgastät och klarar av att stå emot en brand i hela 30 minuter. Alltså fungerar dörren som en form av brandcell i byggnaden. Detta kan vara skillnaden på om folk tar sig ut ur en byggnad eller inte.

För många kunder är det inte bara säkerheten som förbättras när väl dörren är på plats. En av de största fördelarna som många inte tänker på med säkerhetsdörrar är att isolationen ljudmässigt förbättras drastiskt. Eftersom dörrarna är designade att inte släppa förbi varken gas, brand eller brottsling så fungerar de utmärkt för att minska oväsen från högljudda grannar i trappen också.

10 steg till din säkerhetsdörr

 • Beslut – Styrelsen beslutar sig för att skaffa sig säkerhetsdörrar.
 • Kompromiss – Ska föreningen samla ihop eller ska individen betala var för sig.
 • Förhandling – Vilket företag ska utföra arbetet åt föreningen och till vilket pris.
 • Alternativ – Val av dörr brukar ta några veckor för kunderna.
 • Önskemål och frågor – Det brukar ta några veckor med specialförfrågningar och önskemål
 • Beställning – Skickas in av föreningen
 • Kundmöten – Planeras in med varje kund för att gå igenom förutsättningar
 • Avtal – Skrivs under och betalningsplan överenskommes
 • Leverans – normaltid 5–7 veckor
 • Montering – Installation går på en dag

Allt beror på vilket företag som väljs in av styrelsen i bostadsrättsföreningen. Säkerhetsdörrar är aldrig en dålig investering och kommer att hålla genom åren. Alla tror ”Det kommer inte hända mig”. Hellre tacka dörren, den dagen den gör sitt jobb än att ångra sig för att man inte hade den.

Stambyte i fastighet

Då och då måste en fastighet byta ut alla sina vatten- och avloppsrör. Det beror på att rören har en begränsad livslängd, och ju äldre vatten- och avloppsrör desto större risk löper dem att orsaka en kostsam vattenskada. Ett stambyte av fastighet innebär således att man river ner väggar och bryter upp golv i badrum och eventuellt också kök, för att byta ut alla ledningar och rör. Om stambytet ska göras i ett flerfamiljshus så brukar man ta itu med en trappuppgång i taget. Det praktiska arbetet i ett stambyte, det vill säga att bryta upp ytorna, byta ut rören och sedan bygga upp rummen igen, brukar ta fem till sju veckor per lägenhet. Dock så brukar flera lägenheter få sitt stambyte gjort på samma gång, vilket innebär att den totala arbetstiden för projektet borde ta ungefär lika lång tid.

Varför man gör ett stambyte

Under stambytet byts som sagt alla vattenrör och ledningar ut till sprillans nya. Att göra ett stambyte i sin fastighet kan vara en mycket bra idé av flera olika anledningar:

 • Undvika eventuella vattenskador. Äldre rör tenderar att ha en del läckor och läckage, vilket dels påverkar vattentrycket och slösar på vattnet och dels ökar risken för att rören ska spricka och orsaka vattenskador. Att fixa en vattenskada kan vara ett väldigt tidskrävande och dyrt projekt.
 • Bibehålla fastighetens funktion. Om en vattenskada skulle ske och det visar sig att man inte gjort stambyten på länge så kan det i värsta fall vara så att fastighetens försäkringar inte gäller för skadan, och att man måste bekosta hela kalaset själv! Därför är det säkrast att alltid göra stambyten med jämna mellanrum.
 • För att öka värdet på fastigheten. Att göra stambyten brukar oftast dra upp värdet på fastigheten och dessutom på varje enskild lägenhet. Det är bra att komma ihåg, framför allt om man funderar på att sälja sin lägenhet längre fram.

Värt att tänka på vid stambyte av fastighet

När man ska välja en firma att anlita för sitt stambyte så finns det vissa faktorer som är viktigare än andra. Att firman har bra rekommendationer och att de håller utsatta tider är några exempel. En firma som till exempel har alla de yrkeskompetenser som krävs för att uträtta alla steg av själva stambytet löper generellt högre chans att bli klara i tid, eftersom att de inte behöver invänta några inhyrda hantverkare.

Fyra tillfällen då rörinspektion är värdefullt

Rörinspektion sker både på villor och flerbostadshus. Ett sätt att kontrollera rörens kvalité och exempelvis hitta eventuella fel till stoppet i avloppet. Här presenteras några av de tillfällen då inspektion av rören bör ske.

 • Vid stopp i avloppet
 • Regelbundet för att ha kontroll
 • Kontroll inför köp
 • Kontroll efter renovering

Vattnet rinner inte undan

Det kan bli stopp i avloppet av flera olika skäl. I vissa fall är det saker som spolats ner i toaletten som inte ska ner i avloppet och i andra fall är det fett som fastnat på rörens insidor. Det första steget är självklart att försöka använda propplösare eller på annat sätt rensa avloppet. Om detta inte lyckas kontaktas en rörmokare som med rörinspektion kontrollerar avloppet. I detta fall är alltså målet primärt att hitta orsaken till stoppet. Skulle de däremot hitta andra fel i rören kommer detta självklart även påtalas för fastighetsägaren.

Regelbunden rörinspektion som proaktivt syfte

Hur ofta rörinspektion behöver ske utifrån ett proaktivt syfte beror främst på fastighetens ålder och vad tidigare kontroller visat. Enklast är att låta en konsult genomföra en inspektion varpå de kan avgöra när nästa inspektion behöver ske. På detta sätt hålls rören ”under uppsikt” och små skador eller felaktigheter kan tidigt upptäckas och åtgärdas.

Hitta felaktigheter inför köp

Det är sällan som rörinspektion sker inför ett villaköp. Orsaken är delvis att privatpersoner inte är medvetna om att rörens kvalité tydligt kan avgöra framtida behov av rust. När större fastigheter säljs är det däremot något vanligare. Allt för att köparen ska känna sig trygg i vad som köps och hur mycket som kan behöva lägga på rust inom kort.

Oavsett om det går att hävda ”dolt fel” eller inte så kan det skapa onödiga problem om en fastighet köps med riktigt dåliga rör.

Kontroll som tredjepart

När en relining har genomförts, eller en annan renovering, är det viktigt att resultatet dokumenteras. Därmed är bägge parter helt överens om vad som genomförts. Skulle en skada uppstå är det tydligt vem som bär ansvaret och det blir även enklare att påvisa hur renovering utförts mot försäkringsbolaget.
Konsultbolaget som genomför inspektionen ska godkännas av både hantverkarna och dig som kund. Ni är då överens om att det är detta konsultbolags film som gäller och deras tolkning av materialet som ska följas.

Vad kostar ett stambyte?

Vad kostar ett stambyte? Ungefär 300 000 kr lägenhet. Men allt beror på…

När en bostadsrättsförening behöver byta stammarna på bostaden är en av de vanligaste frågorna hos de som bor i bostäderna ”Vad kostar ett stambyte?”. Det de egentligen är oroliga för är om avgiften för bostaden kommer att öka. Vad stambytet kostar beror på flera faktorer. Dessutom är det andra ytterligare faktorer som påverkar om detta sedan resulterar i en högre månadsavgift.

Vad kostar ett stambyte – Arbetet?

HSB anger ett riktmärke på 300 000 kr per lägenhet. Flera byggföretag i Stockholm anger 250 –350 000 kr. Men självklart beror det på hur omfattande arbete som behöver utföras. Men att räkna med ca 300 000 kr lägenhet är rimligt när en beräkning ska ske.

Kan månadsavgiften höjas? – Andra faktorer

Det som avgör om månadsavgiften kommer att höjas eller inte är föreningens ekonomiska situation. Många föreningar planerar stambyte ett flertal år i förväg. Därmed kan de avsätta pengar från månadsavgiften till en ”fond” som ska gå till kommande stamrust.

När det sedan blir dags används pengarna ur fonden kommer resterande del lånas. När rusten är klar bibehålls samma månadsavgift. Men istället för att avsätta pengar till fonden används dessa för att betala räntor och amortering. På detta sätt påverkas inte månadskostnaden alls. Men det handlar då om att föreningen har ett långsiktigt perspektiv.

 • Dagens lånesituation
 • Likvida medel

Gäller ej för hyresrätter

Stamrust räknas som löpande underhåll. Detta även om det är en extremt stor kostnad för fastighetsägaren. Det innebär att fastighetsägare inte får höja hyran på en hyresrätt på grund av att stamrust genomförts. Däremot kan så ske om renoveringarna höjer standarden.

Det är alltså en fundamental skillnad mot bostadsrätt och hyresrätt på denna punkt. En bostadsrätt bär hela ekonomiska ansvaret och delar upp kostnaden på de boende. Därmed kan avgiften ändras ”hur som helst” utifrån ekonomiska situationen. Med en hyresrätt finns betydligt fler lagar att förhålla sig till.

Det är kostnaden som är viktig…

Frågan ”Vad kostar ett stambyte?” är därmed inte helt korret – men det beror på vem som ställer den. För en styrelse är det absolut en relevant fråga eftersom det ligger till grund för en jämförelse av offerter, eventuell höjt lån och administrativt arbete kring detta.

För den enskilde medlemmen är det istället mer relevant att fråga sig ”Kommer månadskostnaden att höjas?”. Som visas ovan beror det inte enbart på kostnaden för stambytet utan även om föreningens grundläggande ekonomiska situation. Dessutom om hur nya lån kan förhandlas och vilka räntekostnader som skapas i och med detta.

Att tänka på när du ska köpa en bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt är en av livets kanske största affärer, allra helst i Stockholm där priserna är skyhöga även för små lägenheter. Det finns därför många saker att tänka på och kolla upp innan man genomför köpet – alltifrån sin egen privatekonomi till om det finns något planerat stambyte inom bostadsföreningen.

Vad har du råd med?

En lägenhet kan som sagt vara en av dom dyraste investeringarna man gör i livet. I Stockholm kan man få betala flera miljoner för minsta lilla etta och det är viktigt att man har stenkoll på sin privatekonomi innan man ger sig in i en budgivning.

Det är lätt att man dras med när buden väl börjar trilla in, så bestäm dig för ett maxpris utifrån dina förutsättningar innan du lägger ett bud. Se sedan till att stanna när maxpriset är nått, även om du väldigt gärna skulle vilja fortsätta. I Stockholm kan det som sagt dra iväg ordentligt även för små bostadsrätter och det kan vara bättre att kliva av och prova igen med ett annat objekt.

Välj inte första bästa

Kanske vimlar det inte av bostadsrätter där du bor men det är ändå bra att ha is i magen och invänta något som verkligen känns rätt. Se till att boka in dig på flera visningar – även av objekt du kanske inte dras till i första hand. Väl på plats kan känslan vara annorlunda och om inte annat kan du utesluta objektet när du väl har varit där.

Läs på om föreningen

Stadgar, årsredovisning och ekonomi. Visst låter det tråkigt med det är väldigt viktigt att läsa på om föreningen som du eventuellt kommer att bli en del av. Stadgarna innefattar bland annat vilka regler som finns inom föreningen och för att trivas är det såklart viktigt att känna till dessa.

Andra saker att kolla upp vad gäller föreningar är som tidigare nämnt om det planeras ett stambyte den närmsta tiden. Kanske behöver badrummen bytas ut vilket är ett exempel på stambyte. Kolla upp både vad som gjorts dom senaste åren och vad som planeras i framtiden. Ett stambyte kommer nämligen att påverka hyran och är alltså något att räkna in i sin budget om det är något som är aktuellt.