Vad kostar ett stambyte?

Vad kostar ett stambyte? Ungefär 300 000 kr lägenhet. Men allt beror på…

När en bostadsrättsförening behöver byta stammarna på bostaden är en av de vanligaste frågorna hos de som bor i bostäderna ”Vad kostar ett stambyte?”. Det de egentligen är oroliga för är om avgiften för bostaden kommer att öka. Vad stambytet kostar beror på flera faktorer. Dessutom är det andra ytterligare faktorer som påverkar om detta sedan resulterar i en högre månadsavgift.

Vad kostar ett stambyte – Arbetet?

HSB anger ett riktmärke på 300 000 kr per lägenhet. Flera byggföretag i Stockholm anger 250 –350 000 kr. Men självklart beror det på hur omfattande arbete som behöver utföras. Men att räkna med ca 300 000 kr lägenhet är rimligt när en beräkning ska ske.

Kan månadsavgiften höjas? – Andra faktorer

Det som avgör om månadsavgiften kommer att höjas eller inte är föreningens ekonomiska situation. Många föreningar planerar stambyte ett flertal år i förväg. Därmed kan de avsätta pengar från månadsavgiften till en ”fond” som ska gå till kommande stamrust.

När det sedan blir dags används pengarna ur fonden kommer resterande del lånas. När rusten är klar bibehålls samma månadsavgift. Men istället för att avsätta pengar till fonden används dessa för att betala räntor och amortering. På detta sätt påverkas inte månadskostnaden alls. Men det handlar då om att föreningen har ett långsiktigt perspektiv.

  • Dagens lånesituation
  • Likvida medel

Gäller ej för hyresrätter

Stamrust räknas som löpande underhåll. Detta även om det är en extremt stor kostnad för fastighetsägaren. Det innebär att fastighetsägare inte får höja hyran på en hyresrätt på grund av att stamrust genomförts. Däremot kan så ske om renoveringarna höjer standarden.

Det är alltså en fundamental skillnad mot bostadsrätt och hyresrätt på denna punkt. En bostadsrätt bär hela ekonomiska ansvaret och delar upp kostnaden på de boende. Därmed kan avgiften ändras ”hur som helst” utifrån ekonomiska situationen. Med en hyresrätt finns betydligt fler lagar att förhålla sig till.

Det är kostnaden som är viktig…

Frågan ”Vad kostar ett stambyte?” är därmed inte helt korret – men det beror på vem som ställer den. För en styrelse är det absolut en relevant fråga eftersom det ligger till grund för en jämförelse av offerter, eventuell höjt lån och administrativt arbete kring detta.

För den enskilde medlemmen är det istället mer relevant att fråga sig ”Kommer månadskostnaden att höjas?”. Som visas ovan beror det inte enbart på kostnaden för stambytet utan även om föreningens grundläggande ekonomiska situation. Dessutom om hur nya lån kan förhandlas och vilka räntekostnader som skapas i och med detta.

Att tänka på när du ska köpa en bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt är en av livets kanske största affärer, allra helst i Stockholm där priserna är skyhöga även för små lägenheter. Det finns därför många saker att tänka på och kolla upp innan man genomför köpet – alltifrån sin egen privatekonomi till om det finns något planerat stambyte inom bostadsföreningen.

Vad har du råd med?

En lägenhet kan som sagt vara en av dom dyraste investeringarna man gör i livet. I Stockholm kan man få betala flera miljoner för minsta lilla etta och det är viktigt att man har stenkoll på sin privatekonomi innan man ger sig in i en budgivning.

Det är lätt att man dras med när buden väl börjar trilla in, så bestäm dig för ett maxpris utifrån dina förutsättningar innan du lägger ett bud. Se sedan till att stanna när maxpriset är nått, även om du väldigt gärna skulle vilja fortsätta. I Stockholm kan det som sagt dra iväg ordentligt även för små bostadsrätter och det kan vara bättre att kliva av och prova igen med ett annat objekt.

Välj inte första bästa

Kanske vimlar det inte av bostadsrätter där du bor men det är ändå bra att ha is i magen och invänta något som verkligen känns rätt. Se till att boka in dig på flera visningar – även av objekt du kanske inte dras till i första hand. Väl på plats kan känslan vara annorlunda och om inte annat kan du utesluta objektet när du väl har varit där.

Läs på om föreningen

Stadgar, årsredovisning och ekonomi. Visst låter det tråkigt med det är väldigt viktigt att läsa på om föreningen som du eventuellt kommer att bli en del av. Stadgarna innefattar bland annat vilka regler som finns inom föreningen och för att trivas är det såklart viktigt att känna till dessa.

Andra saker att kolla upp vad gäller föreningar är som tidigare nämnt om det planeras ett stambyte den närmsta tiden. Kanske behöver badrummen bytas ut vilket är ett exempel på stambyte. Kolla upp både vad som gjorts dom senaste åren och vad som planeras i framtiden. Ett stambyte kommer nämligen att påverka hyran och är alltså något att räkna in i sin budget om det är något som är aktuellt.