Bastu utomhus

Bygga bastu utomhus – Att tänka på

Om du funderar på att bygga bastu utomhus, istället för inomhus, finns vissa lagar och regler att förhålla sig till. Dessutom finns alltid en säkerhetsaspekt.

Bastustuga – Kan räknas som attefallshus

Det är vanligt att bygga bastu utomhus i form av en bastustuga. Det kan vara en liten stuga, eller en rund liggandes tunna. Är det en fast byggnation, som därmed inte enkelt kan flyttas, klassas det som byggnad. Det är sedan storleken som avgör vilka regler som gäller.

Friggebod

På en tomt får ett fritt antal friggebodar ställas upp. Däremot får totala ytan av dessa inte uppgå till mer än 15 kvadratmeter. Måttet upp till nocken får inte heller vara mer än 3,0 meter. För att undvika ansökning om bygglov eller byggansökan kan därmed en mindre bastumodell väljas. Så länge som man håller sig inom kraven för friggebod krävs inte bygglov.

Om alternativet med friggebod väljs gäller däremot fortfarande regeln om att byggnaden inte får ställas mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. Om så önskas behövs ett granneintyg som därmed godkänner detta. Även om grannen skulle flytta, och någon annan flyttar in, gäller tidigare granneintyg.

Attefallshus

Det bekvämaste är att bygga bastu utomhus i form av att attefallshus. Detta utifrån att ett attefallshus får vara större än en friggebod. Dess totala yta får vara 25 kvadratmeter vilket räcker gott och väl till både ombytesdel, dusch och bastu. Dessa får även inredas som permanentbostad – vilket inte friggebodar får göras.

I likhet med friggebodar får flera byggnader ställas upp. I detta fall är det alltså den totala ytan som maximalt får vara 25 kvadratmeter. Maxhöjden, upp till nocken, är 4 meter.

Om du väljer att bygga bastu utomhus som attefallshus kommer detta klassas som ”komplementbyggnad” vilket alltså skiljer sig mot om en permanentbostad byggs då det i detta fall kallas för ”komplementbostadshus”. Vissa skillnader finns därmed i byggnadsregler.

För ett attefallshus krävs bygganmälan innan arbetet påbörjas. Om arbetet påbörjas innan en godkänd bygganmälan kan kommunen kräva att byggnaden rivs. Detta alltså även om anmälan senare beviljas.

Bygga bastu utomhus – Behoven!

Innan du väljer att bygga bastu utomhus är alltså första steget att avgöra om det ska byggas en friggebod eller ett attefallshus. Detta utifrån att olika byggnadsregler gäller. Sedan finns en rad andra frågor att ta ställning till:

  • Ska du bygga själv eller anlita snickare?
  • Var ska bastun stå?
  • Ska den vara flyttbar?
  • El- eller vedeldat aggregat?
  • Hur stor behöver den vara?

Lämna en kommentar