Därför är kamerabevakning effektivt

När företagslarm beställs från ett larmbolag ingår nästan allt övervakningskameror som kan användas inomhus eller utomhus. Med kamerabevakning ökar nämligen säkerheten effektivt – både för de anställda och företagets egendom.

Kamerabevakning utomhus – Minskar risken

Med kameror monterade utomhus minskar risken för både skadegörelse, sabotage och inbrott. Det handlar delvis om att de personer som tar sig in på området blir filmade och därmed lättare kan identifieras. Men även andra orsaker finns till den ökade säkerheten.

  • Kameror och skyltar påvisar bevakning
    Företag som har kamerabevakning monterar generellt upp skyltar på väggar, stängsel och grindar att bevakning finns. Det kan därmed avskräcka personer som vid spontana tillfällen tänker ta sig in på området.
  • Rörelsesensorer kan aktivera larmet
    Skulle någon ändå ta sig in kan rörelsedetektorer aktivera larmet. Ett larm som innebär att de som har ansvar för larmet kan se vad som händer i den tillhörande appen. Via appen går det även att prata med inkräktarna via högtalarsystemet som finns inbyggt i de mer avancerade bevakningssystemet. Dessutom kan videomaterialet bli tillgängligt för larmoperatörerna. På detta sätt kan därmed ett inbrott upptäckas – innan det helt har genomförts.

Kamerabevakning inomhus – Rätt åtgärd

De flesta företag har däremot enbart kamerabevakning inomhus. Kameror som bevakar allt från korridorer och entréer till öppna ytor. Vid inbrott, eller om en anställd trycker på överfallslarmet, kommer larmet aktiveras och videomaterialet direkt visas upp för larmoperatörerna. De agerar direkt efter vad de ser. Är det brand kan väktare och brandkår skickas till platsen, är det överfall är det istället polis och väktare.

Att ha kamerabevakning inomhus innebär därmed att rätt åtgärd kan sättas in snabbt så fort som larmet aktiveras – oavsett orsak.

Kopplat till app dygnet runt

Det är väldigt vanligt att företagslarm och hemlarm har en app som kan användas för att nå flera funktioner inom larmet. Det kan vara att larmet kan slås på / slås av eller tillfälliga koder skapas. Dessutom är det möjligt att direkt se vad de olika kamerorna i hemmet/lokalen filmar oavsett om larm har skett eller inte.

De som har tillgång till larmet kan därmed, när som helst, gå in i appen och se vad deras kamerabevakning filmar. Via samma app är det nämligen möjligt att växla mellan de olika kamerorna som är sammankopplade.

Lämna en kommentar