Expert på golvslipning ger råd på vägen

Vad är viktigast att tänka på när golvet ska slipas? Ett företag som är expert på golvslipning ger några råd på vägen.

Byt inte – slipa!

Allt för många ser sitt slitna golv och utgår ifrån att det behöver bytas. Men i väldigt många fall räcker det med renovering och slipning. De stora revorna i parketten kan slipas bort och eventuella sprickor kan lagas. Framförallt gäller detta i äldre hus där golvet är en sådan tydliga karaktärsdanande detaljs.

Anlita en expert på golvslipning!

Slipa golvet själv eller anlita en expert på golvslipning? Det beror på flera faktorer:

  • Hur bra behöver det bli?

Som privatperson är ett alternativ att hyra en slipmaskin och utföra arbetet själv. Fördelen är att priset blir lägre. Nackdelen är att resultatet kan bli betydligt sämre…

Frågan är hur bra det behöver bli. Är det ett golv som få kommer att se kanske inte en expert på golvslipning behöver anlitas – men behövs då ens slipning?

  • Hur fort behöver det gå?

Att slipa golvet själv tar sin tid. Det handlar både om förberedelse, hyra av maskiner och tiden det tar att slipa. För en ovan tar det betydligt längre tid än för en expert. Är det värt att lägga hela helgen på ett arbete som hantverkare kan utföra medan ni är och jobbar en vardag?

  • Vad får det kosta?

För många privatpersoner är kostnaden den avgörande frågan. Här måste man komma ihåg att slipning av golv innefattas av ROT. Det betyder att avdrag får ske eftersom detta klassas som förbättrande åtgärder på bostaden.

Snåla inte med ytbehandlingen

Vilken ytbehandling som bör väljas beror både på materialet (träslag) samt var golvet är beläget. Det krävs exempelvis betydligt mer skydd på ett golv i en entré än i ett sovrum eller på ett kontor. För en lekman är det däremot svårt att avgöra på egen hand vad för slags behandling som bör användas. Det är därmed en fråga som bör ställas till en expert på golvslipning varpå de kan ge råd på vägen.

Om sedan ytbehandlingen sker själv eller hantverkare anlitas beror på önskad kvalité och pris. En del hantverkare erbjuder däremot inte slipning om de inte även får göra ytbehandlingen. Detta eftersom golvet annars lätt utsätts för skador varpå kunden kan rikta sitt missnöje mot det företag som utförde arbetet.

Lämna en kommentar