Fyra tillfällen då rörinspektion är värdefullt

Rörinspektion sker både på villor och flerbostadshus. Ett sätt att kontrollera rörens kvalité och exempelvis hitta eventuella fel till stoppet i avloppet. Här presenteras några av de tillfällen då inspektion av rören bör ske.

  • Vid stopp i avloppet
  • Regelbundet för att ha kontroll
  • Kontroll inför köp
  • Kontroll efter renovering

Vattnet rinner inte undan

Det kan bli stopp i avloppet av flera olika skäl. I vissa fall är det saker som spolats ner i toaletten som inte ska ner i avloppet och i andra fall är det fett som fastnat på rörens insidor. Det första steget är självklart att försöka använda propplösare eller på annat sätt rensa avloppet. Om detta inte lyckas kontaktas en rörmokare som med rörinspektion kontrollerar avloppet. I detta fall är alltså målet primärt att hitta orsaken till stoppet. Skulle de däremot hitta andra fel i rören kommer detta självklart även påtalas för fastighetsägaren.

Regelbunden rörinspektion som proaktivt syfte

Hur ofta rörinspektion behöver ske utifrån ett proaktivt syfte beror främst på fastighetens ålder och vad tidigare kontroller visat. Enklast är att låta en konsult genomföra en inspektion varpå de kan avgöra när nästa inspektion behöver ske. På detta sätt hålls rören ”under uppsikt” och små skador eller felaktigheter kan tidigt upptäckas och åtgärdas.

Hitta felaktigheter inför köp

Det är sällan som rörinspektion sker inför ett villaköp. Orsaken är delvis att privatpersoner inte är medvetna om att rörens kvalité tydligt kan avgöra framtida behov av rust. När större fastigheter säljs är det däremot något vanligare. Allt för att köparen ska känna sig trygg i vad som köps och hur mycket som kan behöva lägga på rust inom kort.

Oavsett om det går att hävda ”dolt fel” eller inte så kan det skapa onödiga problem om en fastighet köps med riktigt dåliga rör.

Kontroll som tredjepart

När en relining har genomförts, eller en annan renovering, är det viktigt att resultatet dokumenteras. Därmed är bägge parter helt överens om vad som genomförts. Skulle en skada uppstå är det tydligt vem som bär ansvaret och det blir även enklare att påvisa hur renovering utförts mot försäkringsbolaget.
Konsultbolaget som genomför inspektionen ska godkännas av både hantverkarna och dig som kund. Ni är då överens om att det är detta konsultbolags film som gäller och deras tolkning av materialet som ska följas.

Lämna en kommentar