Relining eller stambyte?

Behöver fastigheten relining eller stambyte? Här beskrivs skillnaderna mellan dessa renoveringar samt när de olika processerna bör väljas. Går det att välja mellan relining eller stambyte när stammarna är i dåligt skick och behöver renoveras? Ja, delvis men framförallt beror det på behovet av renovering.

Stambyte är – och kan liknas med…

Stambyte innebär att samtliga stammar byts ut. Det kan exempelvis vara vatten-, eller avloppsstammar. När detta arbete utförs behöver därmed samtliga våtrum rivas ner så att åtkomst skapas till alla rör som ska bort. Det är alltså ett mycket stort arbete som även kostar en större summa.

Många väljer att flytta från sin bostad under detta arbete (4 – 6 veckor) eftersom både toalett och dusch måste kopplas bort under denna tid. Stambyte kan därmed liknas med att köpa en helt ny bil – för att den gamla inte var värd att renovera.

Relining är – och kan liknas med…

Relining innebär att stammarna renoveras – men inte byts ut. Det finns flera olika sätt att utföra relining men i grunden handlar det om att ett inre lager skapas i de befintliga rören. Ett lager som skapar ett inre rör. På ett sätt kan det liknas med att en tät och åtsittande strumpa sätts över ett rör – men i detta fall sätts den fast på insidan.

Relining kan genomföras på någon dag. De som bor i lägenheten kan därmed lätt bo kvar då toalett och dusch bara kopplas bort temporärt under kortare tider. Det är därmed ett betydligt billigare sätt att renovera stammarna. Detta kan därmed jämföras med att renovera och reparera en bil. Det fungerar bra så länge som skadan inte är för stor – och att renoveringen går att utföra.

Relining eller stambyte

Det är alltså två faktorer som avgör om relining eller stambyte behöver utföras.

  • Skador och behov av renovering
    Är stammarna mycket kraftigt slitna kommer de behöva bytas. Relining kan användas för att ”laga” och skjuta upp själva bytet. Men det är inte något som kan ersätta byte – däremot komplettera.
  • Tillgänglighet
    Om relining eller stambyte bör väljas beror även på hur tillgängliga stammarna är samt hur arbetet med relining skulle kunna utföras. I vissa äldre bostäder är det helt enkelt för svårt att komma åt stammarna för att få in det ”inre rör” som detta arbete skulle innebära.

Lämna en kommentar