Så kan takbehandling genomföras

Takbehandling innebär att ett tak rengörs från mossa, andra växter och smuts men även att det behandlas så att risken för återkomst av dessa problem ska minimeras. Det kan exempelvis ske på följande sätt:

Takbehandling – Från tvätt till målning

 • Tvätt och rengöring
  Det första steget är att rengöra taket ordentligt. Det innebär att inte enbart mossa och växter tas bort utan även att porer från mossan verkligen försvinner från taket. Vanligtvis använder hantverkarna högtrycksmaskiner som är specialanpassade för detta ändamål. Det finns företag som använder kemikalier men många klarar arbetet med enbart högtryckstvätt med kallt vatten.
 • Kontroll och reparation
  När nu taket är rengjort blir det lättare att se vilka eventuella behov det finns kring reparation. Kanske behöver bara någon enstaka takpanna bytas ut – eller så krävs att vindskivor, stuprännor m.m. renoveras.
 • Grundmålning
  När rengöring och renovering nu är genomförd kan takbehandling ske för att ”försegla taket”. När grundmålning genomförs kommer målarfärgen sprayas på taket och därmed tränga in i även mycket små skrymslen. Det är detta som gör att växter har betydligt mindre möjlighet att börja gro. Vid takbehandling är grundmålning det viktigaste för att skapa förutsättningar för att taket ska hållas rent framöver.
 • Vaxbehandling
  Ytbehandling, även kallad vaxbehandling, är sista steget vid takbehandling. Nu blandas färg och vax för att skapa ett extra skydd med en slitstark, fräsch och hållbar färg.

(Behandling av taket kan även ske på andra sätt. Det finns flera arbetsmetoder som företagen i Sverige använder. Vilken metod som är bäst beror framförallt på material på taket samt vilket behov som finns gällande rengöring och behandling)

Minska risk för framtida takbehandling

För att hålla taket rent och fint – samt minska behovet av framtida takbehandling kan:

 • Träd placeras längre från taket
  Om grenar och löv faller direkt ner på taket kommer rengöring behöva göras betydligt oftare.
 • Rengöring regelbundet
  Det krävs inte någon grundlig rengöring utan bara att taket borstas av eller spolas av för att inte smutsen på lång sikt ska fastna.
 • Inspektera regelbundet
  En årlig inspektion av allt från takpannor till stuprör och hängrännor bör ske. Att vattnet verkligen rinner bort från taket, via stuprör är viktig för att varken tak, väggar eller grund ska påverkas negativt. Vid osäkerhet kan en hantverkare anlitas som granskar hela byggnationen.

Lämna en kommentar