Stambyte i fastighet

Då och då måste en fastighet byta ut alla sina vatten- och avloppsrör. Det beror på att rören har en begränsad livslängd, och ju äldre vatten- och avloppsrör desto större risk löper dem att orsaka en kostsam vattenskada. Ett stambyte av fastighet innebär således att man river ner väggar och bryter upp golv i badrum och eventuellt också kök, för att byta ut alla ledningar och rör. Om stambytet ska göras i ett flerfamiljshus så brukar man ta itu med en trappuppgång i taget. Det praktiska arbetet i ett stambyte, det vill säga att bryta upp ytorna, byta ut rören och sedan bygga upp rummen igen, brukar ta fem till sju veckor per lägenhet. Dock så brukar flera lägenheter få sitt stambyte gjort på samma gång, vilket innebär att den totala arbetstiden för projektet borde ta ungefär lika lång tid.

Varför man gör ett stambyte

Under stambytet byts som sagt alla vattenrör och ledningar ut till sprillans nya. Att göra ett stambyte i sin fastighet kan vara en mycket bra idé av flera olika anledningar:

  • Undvika eventuella vattenskador. Äldre rör tenderar att ha en del läckor och läckage, vilket dels påverkar vattentrycket och slösar på vattnet och dels ökar risken för att rören ska spricka och orsaka vattenskador. Att fixa en vattenskada kan vara ett väldigt tidskrävande och dyrt projekt.
  • Bibehålla fastighetens funktion. Om en vattenskada skulle ske och det visar sig att man inte gjort stambyten på länge så kan det i värsta fall vara så att fastighetens försäkringar inte gäller för skadan, och att man måste bekosta hela kalaset själv! Därför är det säkrast att alltid göra stambyten med jämna mellanrum.
  • För att öka värdet på fastigheten. Att göra stambyten brukar oftast dra upp värdet på fastigheten och dessutom på varje enskild lägenhet. Det är bra att komma ihåg, framför allt om man funderar på att sälja sin lägenhet längre fram.

Värt att tänka på vid stambyte av fastighet

När man ska välja en firma att anlita för sitt stambyte så finns det vissa faktorer som är viktigare än andra. Att firman har bra rekommendationer och att de håller utsatta tider är några exempel. En firma som till exempel har alla de yrkeskompetenser som krävs för att uträtta alla steg av själva stambytet löper generellt högre chans att bli klara i tid, eftersom att de inte behöver invänta några inhyrda hantverkare.

Lämna en kommentar