Trädfällning – vad bör man tänka på?

Trädfällning – framförallt på ett säkert sätt – kan anses vara en konst. Det krävs rätt verktyg, maskiner och goda förkunskaper för att lyckas. Många väljer att anlita en firma som kan göra jobbet, men det är likväl många som gör det på egen hand. Ska man ge sig på trädfällning själv så finns det ett par saker som är bra att känna till.

Fem tips för en lyckad trädfällning

  • Arbeta från rätt vinkel. Se till att alltid jobba från sidan, och att riktskäret görs så djupt det går.
  • Fallriktningen. Kanske det första steget – utred fallriktningen. Mät avstånd till ledningar, byggnader och annat som behöver undvikas när trädet faller. Glöm inte att ha kronans omkrets i åtanke. Det kan vara större än man tror.
  • Var noga med snedvuxna träd. Träd som vuxit snett, har en krokig stam eller skev trädkrona påverkar fallriktningen. Riktningen kommer att bli åt samma håll som delen där trädet väger som mest.
  • Riktskärets riktning. Riktskäret ska huggas eller sågas så långt ned det går mot fallriktningen du har planerat för.
  • Tänk en triangel. Skäret ska vara i form av en triangel som sedan tas “ur” trädet.

Tänk på säkerheten – fälla träd

Utan erfarenhet av trädfällning sedan tidigare är det särskilt viktigt att man tänker på säkerheten och sätter sig in i hur riskerna kan minimeras. Till exempel bör du aldrig stå kvar på platsen där du sågat vid en trädfällning. Skulle du ha missbedömt fallriktningen finns en risk att du får det över dig.

Vädret vid trädfällning

Ha även vädret i åtanke inför en trädfällning. Om det blåser kraftiga vindar bör du skjuta upp fällningen till en annan dag. Särskilt viktigt är att inte låta trädet falla mot vindens riktning.

Miljön runt omkring

Miljön runt omkring kan innebära faror och risker. Finns det högspänningsledningar eller ledningar i närheten så bör du tala med din elleverantör innan du börjar fälla. Något annat att tänka på är att träd, i synnerhet på tomter och i närheten av hus, kan ha gamla och dolda spikar i sig. I värsta fall kan det innebära en skada på motorsågens kedja, något som i sin tur kan leda till allvarliga olyckor.

Är du det minsta osäker är det bäst att tala med en firma – i synnerhet när det är fråga om större träd.

Lämna en kommentar