Vanliga frågor om stambyte – hur ofta, när och varför?

Vad gäller stambyten kan det vara svårt att veta både hur ofta, när och varför det behöver göras. Ett som är säkert är i alla fall att förr eller senare kommer det att behöva göras och då är det såklart bra om man har koll på läget. Nedan följer några vanliga frågor och svar om just stambyte.

Stambyte – hur ofta?

Hur ofta man behöver göra ett stambyte varierar. Dagens system är väl utvecklade och livslängden har ökat med åren – så nyare stammar har generellt längre livstid än äldre. Materialet är också av betydelse, och några av dom material som används är följande:

  • Gjutjärn
  • Plast
  • Rostfritt stål

Förutom materialet så är det även av betydelse på hur ledningarna och rören har skötts genom åren. Så hur ofta man behöver genomföra ett stambyte varierar alltså, det kan gå alltifrån trettio till upp till sextio år innan det är aktuellt.

För att veta säkert kan det vara bra att låta någon yrkeskunnig besiktiga stammarna med jämna mellanrum – på så vis kan man ta reda på både skick och om det finns eventuella brister.

När är det dags för stambyte?

Det finns flera tecken som visar att det börjar bli dags att ta tag i ett stambyte. För det första så är livslängden som sagt begränsad, så när stammarna börjar bli riktigt gamla kan det vara en god idé att ta tag i saken, även om det kanske inte finns några jättetydliga fel.

Har man däremot börjat märka av problem, så som dålig avrinning, återkommande stopp, små läckage och liknande, så kan det definitivt vara ett tecken på att stammarna är slut och behöver bytas ut. Även här är det klokt att kontakta några som kan genomföra en inspektion och sedan avgöra skicket.

Varför behöver det göras?

Anledningen till att man behöver byta stammarna är helt enkelt för att dom slits och blir sämre. Tids nog finns en ökad risk för sprickor, förskjutningar och andra skador, som i sin tur kan ställa till med kostsamma vattenskador.

En vattenskada kan bli otroligt omfattande och påverka en hel byggnad så att genomföra ett stambyte är betydligt enklare, även om det också är ett omfattande arbete, än att behöva renovera hela huset som följd av dåliga rör och ledningar.

Lämna en kommentar